Peticija za donosenje zakona o zastiti prava pacijenata

 

Svedoci smo sve veceg krsenja ljudskih prava u zdravstvenom sistemu Srbije, diskriminacije pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga u Srbiji od strane tog istog sistema. Sve je vise smrti zbog greski lekara, kao i sve vise korupcije koja se odrazava na zivot pacijenata i njihovih porodica. Ovih 14 prava pacijenata je usvojeno u Briselu 2002, ali kako neki drzavni cinovnici kazu, sve to ima u nekoliko zakona i da nam nije potreban , ali zasto da sve ovo ne bude u jednom zakonu kao kod svih nasih suseda i u Evropi pod imenom " Zakon o zastiti prava pacijenata"
RIMSKA POVELJA

U Rimu je 2002. godine  nastala  Evropska povelja o pravima pacijenata/ poznatija kao "Rimska povelja"/, koja je u novembru iste godine ratifikovana u Briselu i tako je postala temeljni dokument za reformu  zdravstva u zemljama Evropske Unije. Njeno drugo poglavlje, u kojem je prezirano 14. prava pacijenata, sastavni je deo Evropskog ustava.

1 - Pravo na preventivne mere
Svaki pojedinac ima pravo na odgovarajuću uslugu radi sprečavanja bolesti.
2 - Pravo na pristup
Svaki pojedinac ima pravo na pristup zdravstvenim uslugama kada njegovo ili njeno zdravstveno stanje to zahteva. Zdravstvene usluge moraju biti jednako dostupne svima, bez diskriminacije bazirane na finansijskom stanju, mestu stanovanja, vrsti bolesti ili vremenu pristupa zdravstvenim uslugama.
3 - Pravo na informisanost
Svaki pojedinac ima pravo na pristup svim oblicima informacija koja se odnose na njegovo zdravstveno stanje, metodama lečenja i kako se koriste, a i sva naučna dostignuća i tehnološke inovacije moraju mu biti stavljene na raspolaganje.
4 - Pravo na pristanak
Svaki pojedinac ima pristupa svim informacijama koje bi njemu/njoj omogućilo aktivno učešće u odlukama koje se tiču njegovog/njenog zdravlja. Te informacije su preduslov za bilo kakvu proceduru ili tretman, uključujući i učestvovanje u naučnom istraživanju.
5 - Pravo na slobodu izbora
Svaki pojedinac ima pravo slobodnog izbora izmedju različitih tretmanskih procedura i davalaca zdravstvene zaštite na bazi adekvatne informacije.
6 - Pravo na privatnost i poverljivost
Svaki pojedinac ima pravo na poverljivost ličnih informacija, uključujući informacije u odnosu na zdravstveno stanje i potencijalnu dijagnostiku ili terapijske procedure, kao i na zaštitu privatnosti za vreme dijagnostičkih pretraživanja, pregleda specijalista i medicinsko/hirurškog tretmana uopšte.
7 - Pravo poštovanja pacijentovog vremena
Svaki pojedinac ima pravo da dobije neohodan tretman brzog i planiranog vremena. Ovo pravo se odnosi na svaku fazu rada.
8 - Pravo na pridržavanje kvaliteta standarda
Svaki pojedinac ima pravo pristupa visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama na osnovu specifikacije i pridržavanja preciznog standarda.
9 - Pravo na sigurnost
Svaki pojedinac ima pravo da bude poštedjen povreda prouzrokovanim lošim funkcionisanjem zdravstvenih službi, pogrešnom medicinskom praksom i greškama, i pravo pristupa zdravstvenim uslugama i tretmanima koji zadovoljavaju visoke sigurnosne standarde.
10 - Pravo na inovaciju
Svaki pojedinac ima pravo pristupa inovacionim procedurama, uključujući dijagnostičke procedure, prema internacionalnim standardima i nezavisno od finansijskih i ekonomskih uslova.
11 - Pravo da se izbegne nepotrebna patnja i bol
Svaki pojedinac ima pravo da izbegne patnju i bol koliko god je to moguće, u svakoj fazi bolesti.
12 - Pravo na personalizovanje tretmana
Svaki pojedinac ima pravo da se dijagnostički i terapeutski programi oblikuju prema njegovim potrebama koliko god je to moguće.
13 - Pravo na žalbu
Svaki pojedinac ima pravo na žalbu kad god pati od povrede i pravo da dobije odgovor i povratnu informaciju.
14 - Pravo na kompenzaciju
Svaki pojedinac ima pravo da dobije zadovoljavajuću kompenzaciju u okviru razumno kratkog vremenskog