Peticija za izgradnju Doma zdravlja u naselju Stepa Stepanović

ПОВОД ЗА ГРАЂАНСКУ ПЕТИЦИЈУ – АПЕЛ

Урбанистичким пројектом изградње стамбеног насеља „Степа Степановић“(broj пројекта 350.13-13/2010 od 23.07.2010) у Београду осим изградње стамбених објеката предвиђена је и изградња низа објеката са потребним пратећим садржајима, а међу њима и изграња објекта у ком ће бити смештена установа примарне  здравствене заштите становника. Након завршетка изградње и усељења свих стамбених објеката процена је да ће у насељу живети приближно 14.000 становника. Највећи део укупне популације насеља ће чинити породице са децом те изгледност изградње објекта Дома здравља са пратећим садржајем био је један од основних фактора за куповину стана баш у новом насељу.

Дом здравља је здравствена установа у којој се спроводе мере примарне здравствене заштите и то приоритетно превентивне мере, а обезбеђују се услови за здравствену заштиту породице као целине.

Најскоријом могућом изградњом објеката Дома здравља биће постигнут низ позитивних ефеката. Станарима насеља ће бити омогућен нормалан и функционалан свакодневни породични живот. Постојање овог објеката у оквиру насеља, помоћи ће и онако тренутно преоптерећеним установама у околини, односно омогућиће пружање квалитетне здравствене заштите како станарима насеља тако и становницима у окружењу, али и у монгоме ће олакшати продају станова који нису продати. Активним учешћем у решавању овог питања органи управе на свим нивоима (државном, градском и општинском) имаће прилику да демонстрирају своју посвећеност унапређењу квалитета живота грађана и поштовању принципа да органи управе представљају сервис за грађане.

Имајући у виду да је најновијим предлогом промене Урбанистичког пројекта и пренаменом парцеле, која је била предвиђена за наведене објекте, изостављена целина потребна за изграднју овог објекта, ми станари насеља Степа Степановић осећамо као хитну потребу да се од предложене промене одустане и да се оно што нам је презентовано приликом куповине станова испуни.

 

Због претходно поменутих разлога, а зарад остваривања права на функционалан породични живот, заинтересовани грађани, у складу са правом које је загарантовано Уставом Републике Србије, покрећу грађанску петицију-апел.

 

ГРАЂАНСКА ПЕТИЦИЈА – АПЕЛ

за хитан почетак припремних послова и започињање радова на изградњи објекта примарне здравствене заштите - Дома здравља у оквиру насеља Степа Степановић

 

Ми, доле потписани грађани апелујемо на надлежне у:

 

• Грађевинској дирекцији Србије: да у складу са првобитним Урбанистичким пројектом насеља неодложно спроведу све потребне припремне послове (припрема пројектне и друге документације) како би изградња објеката могла да започне у најскорије могуће време, као и да путем медија обавесте заинтересовану јавност о предвиђеној динамици изградње објеката;

Влади Републике Србије: да у складу са гаранцијама које је обезбедила за реализацију комплетног пројекта изградње насеља Степа Степановић осигура координацију између ресорних министарстава (Министарства грађевинарства и урбанизма, Министарства здравља),и омогући издавање начелне сагласности за изградњу Дома здравља.

Градски завод за јавно здравље: да у складу свог делокруга рада и уз координацију са Министарством здравља Републике Србије, Филијалом за град Београд Републичког фонда за здравствено осигурање и Управом града Београда учине све радње потребне за почетак изградње Дома здравља.

• Градској управи Града Београда-Секретаријат здравствене заштите: да у буџету Града предвиде финансијска средства потребна за изградњу објеката, као и да путем медија обавесте заинтересовану јавност о предвиђеној динамици изградње објеката;

• Општинској управи градске општине Вождовац: да у складу са надлежностима локалне самоуправе пружи подршку грађанима за решавање овог питања и посредује у вези са овим питањем код Градске управе.

 

НАПОМЕНЕ:

*Не заборавите да попуните поље које се односи на број личне карте.

*Прикупљени подаци биће коришћени искључиво за потребе петиције.

*Подсетите и вашег брачног/ванбрачног партнера и остале чланове породице који имају личну карту да приступе петицији.

*Потпис са петиције можете повући у сваком тренутку у складу са упутством који сте добили на адресу за електронску пошту.

*Проследите информацију о постојању петиције свакоме за кога мислите да би био заинтересован.

 

Идеја за петицију је потекла у оквиру групе грађана и уз сарадњу са Удружењем станара насеља Степа Степановић који су заинтересовани за ово питање. Контакт особа у вези са петицијом је Жељко Милошевић (бр. лк. 003403246) купац стана у оквиру насеља Степа Степановић.

 

Зашто је број личне карте важан?

Потписивање ове петиције нисмо могли да организујемо на класичан начин због логистичких разлога и временског ограничења. Због тога је организовано електронско потписивање петиције. Уобичајена пракса код "озбиљних" петиција је да се нечим потврди идентитет потписника. Ово је посебно важно у случају електронске петиције када нема физичког потписа. Број личне карте је прикладан јер га је практично немогуће злоупотребити ако онај ко жели да га злоупотреби нема и документ код себе.


Željko Milošević    Kontaktirajte autora peticije