Peticija za izmenu/dopunu programa upravljanja ribarskim područjem Bačka/akumulacija "Čonoplja"

Ovom peticijom predlažemo korisniku JVP "Vode Vojvodine" da izvrše izmenu/dopunu programa upravljanja ribarskim područjem na delu ribarskog područja Bačka akumulaciji "Čonoplja" u cilju očuvanja ribljeg fonda, i to na sledeci način:

1. Da se u potpunosti zabrani ribolov na zapadnoj obali jezera (obala na kojoj se trenutno nalaze bezpravno podignute skele i pontoni), kako bi se smanjio pritisak na riblji fond od strane ribolovaca, i kako bi riba imala staniste na kom se ne uznemirava i na kom može da obavlja reprodukciju i nadje zaklon.

2.Da se omogući upotreba čamca na jezeru, izuzimajući deo jezera od brane pa u sledećih 600m gde bi trebalo da bude zabranjena upotreba čamaca kako bi se izbeglo uznemiravanje ribolovaca koji pecaju sa obale. Ovom merom bi se smanjila potreba za otvaranjem novih mesta sa obale koje za sobom nosi i krčenja priobalnog pojasa vegatacije koje je od velike važnosti za vodeni ekosistem i za samu reprodukciju ribe. 


Dane Radakovic USR "Šaran Čonoplja"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Dane Radakovic USR "Šaran Čonoplja" da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook