Peticija za očuvanje tradicije remontne brodogradnje u Bijeloj

Uvažavajući koncept održivog razvoja, posebno njegovu ekološku komponentu, zalažemo se  za očuvanje tradicije remontne brodogradnje u Bijeloj

 

Jadransko  brodogradilište Bijela posluje u skladu sa svim nacionalnim i međunarodnim propisima i standardima zaštite životne sredine. To je između ostalog potvrđeno i sertifikacijom sistema za upravljanje zaštitom životne sredine Brodogradilišta  u skladu sa zahtjevima međunarodnog  standarda ISO 14001 od strane svjetski renomiranog sertifikacionog tijela  “Bureau Veritas” (Francuska), i to  u kontinuitetu od 2007. godine.

 

Potvrda unapređenja poslovnog i proizvodnog procesa   Brodogradilišta sa aspekta   održivog razvoja je i dobijanje  serifikata “Čistija proizvodnja” programa UNIDO (program Ujedinjenih Nacija za industrijski razvoj) 2012. godine. “Čistija proizvodnja” u osnovi znači  kontinuirana primjena sveobuhvatne preventivne strategije zaštite životne sredine koja se primjenjuje  na industrijske procese, proizvode i usluge s ciljem poboljšanja poslovne efikasnosti i smanjenja negativnih uticaja na ljude i životnu sredinu. Ovim sertifikatom  je potvrđeno uspješno participiranje Brodogradilišta u ovom veoma značajnom  programu UN-a.

 

Brodogradilište je kroz svoju javno deklarisanu  politiku zaštite životne sredine prepoznalo značaj Bokokotorskog zaliva i crnogorskog primorja uopšte, kao velikog prirodnog resursa naše zemlje. S tim u vezi prepoznati su i značajni aspekti zaštite   životne sredine, od kojih su najznačajniji  tehnološke operacije pjeskarenja i farbanja brodova i drugih plovnih sredstava u remontu i upravljanje otpadom  Na ovom planu su u značajnoj mjeri ostvareni postavljeni opšti i pojedinačni ciljevi, tako da dosadašnji izvještaji  o ispitivanjima i mjerenjima relevantnih parametara od strane ovlašćenih  i akreditovanih organizacija pokazuju da prilikom operacija pjeskarenja  nema povećanih imisija zagađujućih materija u vazduh, kao ni  emisija  buke  iznad propisanih maksimalno dozvoljenih vrijednosti. Takođe, unapređenjem upravljanja otpadnim gritom u posljednje tri  godine postignut je značajan napredak koji se manifestuje generisanjem otpadnog grita kao potpuno, za životnu sredinu bezopasnog otpada.

 

Preventivno djelovanje radi   smanjenja rizika od akcidenata u životnoj sredini  kao jedan od ključnih ciljeva zaštite životne sredine u Brodogradilištu  je  u osnovi takođe dostignut, tako da je broj akcidenata u posljednjih nekoliko godina sveden na minimum, odnosno  apsolutno prihvatljiv nivo.

 

Mi ne negiramo određene negativne uticaje sadašnje djelatnosti Brodogradilišta na životnu sredinu, kao što ga uostalom imaju i sva druga brodoremontna brodogradilišta u svijetu i gotovo sve  druge privredne djelatnosti (sve grane saobraćaja, industrija, građevinarstvo, rudarstvo, turizam, ugostiteljstvo, zanatstvo, poljoprivreda i dr.), ali smatramo da su veličina i efekat tih uticaja dovedeni na ekološki prihvatljivu mjeru  i ne ugorožavaju  koncept održivog razvoja lokalne zajednice, odnosno Bokokotorskog zaliva i Crne Gore uopšte. 


Đuro Pešikan    Kontaktirajte autora peticije