Peticija za ograničenje težine učeničkih rančeva

Svakodnevno nošenje preteškog ranca zbog velikog broja knjiga dovodi do pogoršanja zdravstvenog stanja đaka. To potvrđuju i poražavajući podaci sa sistematskih pregleda, koji govore da svako treće dete ima neki deformitet kičme. Preporuka lekara je da đačka torba ne bi smela da bude teža od 10-15 odsto detetove telesne težine. Svedoci smo da naša deca svakodnevno nose najmanje 7 kg na svojim leđima ili vuku ranac sa točkićima što takođe stvara deformitet, a dodatno su opterećeni opremom za fizičko, likovno, geografskim atlasom itd. Molbom koju Vam upućujemo želimo da ukažemo na potencijalne posledice po zdravlje dece, ali i da predložimo korake kojima bi se problem mogao rešiti:

-        Svaki nastavnik, u skladu sa planom rada, da najavi učenicima šta treba da ponesu od knjiga za naredni čas;

-        Uputiti molbu Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da utiče na izdavače udžbenika da ograniče težinu knjiga;

-        Da se kupljeni tableti koriste u svakodnevnoj nastavi.

Unapred Vam se zahvaljujemo na razumevanju i merama koje ćete preduzeti.


Smilja Josifoski i Jelena Mitrović, majke učenika OŠ Svetozar Miletić, Zemun    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Smilja Josifoski i Jelena Mitrović, majke učenika OŠ Svetozar Miletić, Zemun da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...