Peticija za otpuštanje "profesora" Vladimira Vuletića

Koleginice, kolege, poštovani članovi akademske zajednice, svi za pravdu zainteresovani pojedinci,

Nakon kraćeg razmišljanja, mi kao grupa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rešili smo da se pridružimo legitimnoj borbi protiv nezakonitog postupanja vanrednog profesora Pravnog fakulteta Vladimira Vuletića. Putem ove peticije, koja je sačinjena po ugledu na peticiju koju je pokrenuo jedan naš kolega, uz dokaze koje ćemo takođe izložiti ovde, želimo da ispravimo jednu dugogodišnju nepravdu. Naš cilj je da ovim putem podelimo sa javnošću sva saznanja i dokaze (objavljene i neobjavljene) do kojih smo došli, te ukažemo na moguća krivična dela, učinjena od strane prof. Vuletića.

Činjenica je da teško da postoji jedna osoba na Pravnom fakultetu, koja ne poznaje nekoga ko je imao negativno iskustvo sa prof. Vuletićem, barem u onoj najnevinijoj formi (javljanje preko društvenih mreža, posredno preusmeravanje konverzacije na seksualnu konotaciju, što je samo po sebi sramno). Pitanje koje smo toliko puta postavljali koliki to strah treba da bude, pa da za ovakva dela prof. Vuletić još uvek nije odgovarao? Upravo zato sada svi vi imate priliku da u odeljku za komentare anonimno ili pod pseudonimom navedete svoja iskustva u vezi sa neprijatnostima koje ste doživeli od strane prof. Vuletića, a koja godinama predstavljaju „javnu tajnu“ na Pravnom fakultetu.

U nastavku izlažemo javnosti koja je sve krivična dela profesor Vuletić potencijalno učinio, ukoliko bi se iznete tvrdnje ispostavile tačnim:

 

1.      član 181 Krivičnog zakonika Republike Srbije: Obljuba zloupotrebom službenog položaja Član 181 tačka 1 predviđa da ko zloupotrebom službenog položaja navede na obljubu ili sa njom izjednačen čin lice koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Tačka 2 istog člana predviđa i teži oblik ovog krivičnog dela, kada je učinilac lice koje zloupotrebom položaja ili ovlađćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom. U vezi sa ovim krivičnim delom mislimo da je situacija i više nego jasna. Čak i kada je seksualni odnos na prvi pogled dobrovoljan, jasno je da upravo iz razloga te podređenosti, može doći do izvršenja ovog krivičnog dela (ovo je slično slučaju Mike Aleksića). Javio nam se veliki broj ljudi u vezi sa ovim tvrdnjama, kao prilog uz peticiju dostavljamo i skrinšotove dopisivanja prof. Vuletića i jednog maloletnog lica:

 

slika_br_11.jpeg

slika_br_2.jpeg

 

 

2.      Član 182 a Krivičnog zakonika Republike Srbije: Polno uznemiravanje Možemo reći da je ovo krivično delo gotovo sa sigurnošću učinjeno, jer kao što smo napomenuli teško da i jedan student Pravnog fakulteta ne zna bar jednu osobu koja nije na neki način seksualno uznemiravana od strane prof. Vuletića. (svakako kao prilog dostavljamo fotografiju kao primer)

slika_dopunska.jpeg

 

3.      Član 359 Krivičnog zakonika: Zloupotreba službenog položaja Ovim članom propisano je da lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavi sebi ili drugom licu kakvu korist, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. Ovde bismo svrstali situacije koje su se takođe dešavale na Pravnom fakultetu, prezicnije protivpravno polaganje ispita u zamenu za seksualni odnos. Kao i za prethodna dela, dostavljamo i skrinšot koji ove tvrdnje potkrepljuje:

slika_br_61.jpeg

 

4.      Član 246 a: Neovlašćeno držanje opojnih droga Takođe, došli smo u posed fotografije prepiske na kojoj se nedvosmisleno može utvrditi  da prof. Vuletić preferira vođenje ljubavi pod dejstvom opojnih droga (lobe-belo, kolokvijalni naziv za kokain), o čemu se možete uveriti uvidom u sledeće fotografije:

slika_br_10.jpeg

slika_br_21.jpeg

  Naš osnovni cilj je bio da pokažemo široj javnosti da određeni dokazi o nezakonitom postupanju profesora Vuletića postoje, te da tražimo od nadležnih hitnu proveru autentičnosti postojećih dokaza. Takođe, zahtevamo od Uprave Pravnog fakulteta da do razrešenja ove situacije prof. Vuletića suspenduje, jer ne smemo dozvoliti da ljudi koji se sumnjiče za ovakva (ne)dela budu u blizini mladih i perspektivnih ljudi, koji na Pravnom fakultetu studiraju. Napomenuli bismo još da se instagram nalog prof. Vuletića u vreme nastanka ovih fotografija zvao upravo „pfcbg“, a da je novo ime „pfcbgw“ izmenjeno upravo kako bi se istina sakrila od očiju javnosti. Ovu činjenicu mogu potvrditi brojni dugogodišnji pratioci prof Vuletića na ovoj društvenoj mreži Došlo je vreme da mi kao budući pravnici pokušamo da se suprotstavimo ovoj nepravdi, da budemo složni i da Pravni fakultet ponovo učinimo vrednim imena koje nosi.

S poštovanjem, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Grupa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Grupa studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...