Peticija za podršku Glavnog grada Podgorica otvaranju i radu Savjetovališta za potrošače


cezap.jpg

Jedno od osnovnih potrošačkih prava jeste pravo da se čuje glas potrošača! To pravo potrošači najbolje ostvaruju kroz svoja udruženja i organizacije pa potrošači uvijek mogu lako i besplatno doći do prave informacije, smjernica i pravne pomoći u zaštiti svojih prava. Pored toga, udruženja potrošača su zakonom ovlašćena za pokretanje postupka kolektivne zaštite interesa potrošača od nepoštenih poslovnih praksi trgovaca. Prema tome, potrošačke organizacije su ključni segment sistema zaštite potrošača jer obezbjeđuju da potrebe potrošača budu prepoznate u kreiranju i sprovođenju javnih politika u ovoj oblasti, pa je neophodno obezbijediti uslove za njihovo nesmetano funkcionisanje.                                                                           .

To podrazumijeva i zakonsku obavezu lokalne samouprave da pomaže i podstiče rad organizacija potrošača, posebno organizovanje savjetovališta za potrošače. Detalji te podrške su sadržani u Planu aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave iz 2016. godine, prema kom lokalna samouprava treba da obezbijedi infrastrukturnu osnovu za nesmetano funkcionisanje savjetovališta kroz potpisivanje sporazuma o saradnji i korišćenju opredijeljenog kancelarijskog prostora kao i sredstva za naknade za zaposlene savjetnike i stručne saradnike za pojedine složenije segmente zaštite potrošača. Međutim, taj Plan je do danas ostao samo plan i daleko je od svoje realizacije, što za posljedicu ima da se glas potrošača sve slabije čuje usljed čega se njihova prava flagrantno krše raznim zloupotrebama koje proizilaze iz nekorektnog ili neupućenog ponašanja trgovaca.

Stoga, potpisnici ove peticije traže  da se pomenuti Plan u cjelosti sprovede ili obezbijedi drugi dugoročan model podrške Glavnog grada Podgorica organizacijama potrošača kako bi mogli nastaviti svoj rad na poboljšanju položaja potrošača kroz zastupanje u kreiranju javnih politika, kolektivnu zaštitu interesa potrošača, ali i kroz pravilno i potpuno informisanje i edukaciju potrošača, a sve u cilju njihovog osnaživanja na tržištu.

 


Centar za zaštitu potrošača    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Centar za zaštitu potrošača da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...