Peticija za podršku istini o broju obolelih u Covid bolnici u Sremskoj Mitrovici, koju je izneo dr Stevan Orelj.

Peticija za podršku istini o broju obolelih u Covid bolnici u Sremskoj Mitrovici, koju je izneo dr Stevan Orelj.

Naime u Rumi su podneli krivičnu prijavu, jer je doktor izneo činjenično stanje ! 

I podrška dr. Stevanu Orelju


Grad za sve nas    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Grad za sve nas da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...