Peticija za usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama

Prajd_Peticija_1250x8301.jpg

Pripadnice i pripadnici LGBT+ zajednice nemaju jednaka prava kao ostale građanke i građani Srbije, jer ne mogu uživati prava, obaveze i zaštitu koji proizlaze iz zakonskog uređenja odnosa između partnera.

U borbi za jednakost, za uspeh nam je neophodna solidarnost i podrška što većeg broja građanki i građana.

Ovde ih možeš iskazati svojim potpisom.

Nacrt zakona o registrovanim istopolnim zajednicama sastavljen je još 2010. godine od strane više organizacija civilnog društva i predat nadležinim organima na razmatranje i usvajanje. Ovaj nacrt ne predviđa mogućnost da osobe istog pola stupe u brak, jer je brak između pripadnika istog pola zabranjen Ustavom. Ovim zakonom je predviđeno da registrovani partneri uživaju sva zakonom određena prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja kao i partneri u bračnoj i/ili vanbračnoj zajednici.

Potrebna nam je tvoja podrška jer tražimo:

  • Da zajednica istopolnih partnera/ki bude prepoznata i priznata zakonom
  • Da se na istopolne partnere/ke primenjuju propisi o podeli imovine ako ta zajednica prestane da postoji
  • Da istopolni partner/ka može da nasledi svog partnera/partnerku pod istim uslovima kao i bračni drug
  • Da istopolni partner/ka ima pravo nasleđivanja penzije u slučaju smrti partnera/ke
  • Da se istopolni partnerima/kama se omogući uživanje prava na zaštitu od nasilja u porodici
  • Da u slučaju bolesti jednog partnera drugi partner ima pravo da bude obavešten o njegovoj bolesti, toku lečenja i drugim činjenicama koje se tiču zdravstvenog stanja
  • Da istopolni partner/ka ima pravo da učestvuje u donošenju odluka u pogledu izbora medicinskog tretmana za svog partnera/ku
  • Da istopolni partneri/ke mogu jedni druge posetiti u zatvoru
  • Da istopolni partner/ka ima pravo da preuzme telo svog/je partnera/ke i sahrani ga/je

Procenjuje se da oko 10 odsto stanovnika svake države, pa tako i Srbije pripada LGBT+ zajednici.

Svojim potpisom, doprinosiš borbi za jednaka prava svih građanki i građana Srbije.

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Beograd Prajd moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...