Poboljšanje linija gradskog prevoza u naselju Altina - Zemun

Uvećanje broja stanovništva i otvaranje novih firmi  u naselju Altina prati i potreba za boljim i učestalijim linijama gradskog prevoza kroz ulicu Ugrinovački put. Linija 81 povezuje Novi Beograd i naselje Altina, ali je raspored takav da autobus nailazi na svakih 20 minuta.

Ovom peticijom molimo da se poboljša veza sa ostalim prevozima. Najbolja opcija je da se ubaci još neki autobus koji će saobraćati na liniji 81. Ili, kao druga opcija, da se uvede dodatna linija koja bi povezala Altinu sa okretnicom 18 i 83.

Svi zainteresovani građani se mole da podrže ovu ideju kako bi se olakšala svakodnevnica stanovništva grada Beograda.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Ivana Nikić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...