Podržite lakše uključivanje žena 45+ na tržište rada

logo_za_tv.png

   Da li znate da žene starije od 45 godina čine polovinu od ukupnog broja žena prijavljenih na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja? Veliki deo njih čeka na posao do 10 godina. Iako su radno sposobne i voljne da rade, one nailaze na diskriminaciju na tržištu rada najčešće zbog svojih godina i pola.

Kako bi se ova situacija promenila, neophodno je da žene 45+ budu prepoznate kao teže zapošljiva kategorija što će im omogućiti lakši pristup aktivnim merama zapošljavanja.

  Stoga nam je potrebna vaša pomoć. Potpišite inicijativu da se u Akcioni plan za period od 2024. do 2026. za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, unesu izmene i da se kao jedna od kategorija teže zapošljivih lica uključe „lica starosti 45 i više godina, a posebno dugoročno nezaposlene žene“ (umesto „lica starosti 50 i više godina“).

  Ova inicijativa rezultat je višegodišnjeg rada Udruženja „Žene na prekretnici” na ovoj temi, a potkrepljena je istraživanjima, kampanjama, razgovorima i anketama sa ženama i sa poslodavcima. Zahtevi su u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, a ove novine u javnim politikama u oblasti zapošljavanja, koje bi se odnosile na unapređenje položaja žena starijih od 45 godina na tržištu rada, doprinele bi njihovom lakšem zapošljavanju i ostvarivanju Ustavom zagarantovanog prava na rad.


Kisić Marina - udruženja „Žene na prekretnici“    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Kisić Marina - udruženja „Žene na prekretnici“ moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...