PODRŠKA IZGRADNJI NOVOG MOSTA NA DUNAVU KOD BAČKE PALANKE

Izgradnjom novog mosta na reci Dunav bile bi spojene obale Bačke Palanke sa Bačke i naseljenog mesta Neštin sa sremske strane. Bio bi to prvi most koji od ulaska Dunava u našu zemlju spaja dve srpske obale, čime bi se izbegao prolazak kroz teritoriju republike Hrvatske. Bio bi to novi koridor koji bi bio najkraća veza severozapadnog dela Vojvodine sa autoputem Beograd - Zagreb i najbliža moguća veza sa Republikom Srpskom preko graničnog prelaza Sremska Rača. 

Izgradnjom novog mosta i pristupnih saobraćajnica povećao bi se tranzit i promet roba i usluga, što bi povećalo privrednu aktivnost i donelo posao i opstanak za više sremskih sela koja su danas osuđena na sigurno demografsko propadanje. Opštinama iz Bačke bio bi omogućen brz i lak pristup autoputu i bio bi izbegnut zaobilazni put kroz Novi Sad. Za građane Neština i Vizića u Opštini Bačka Palanka ovaj most bi značio vezu sa administrativnim centrom i bio bi kraj njihovi višegodišnjih muka na koje su svakodnevno osuđeni zbog 4 carinska punkta. 

Na realizaciji ovog projekta se aktivno radi već duže od dve godine i već ovog momenta se može pokrenuti pitanje finansiranja izgradnje mosta i prilaznih saobraćajnica, jer su i planska i projektna dokumentacija u završnoj fazi izrade. Najvažnije aktivnosti koje sprovodi JP "PUtevi Srbije" možete pročitati na njihovom sajtu putem sledećih linkova:

http://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6694:241214-javna-nabavka-br-1072014-idejni-projekat-sa-studijom-opravdanosti-mosta-na-dunavu-kod-backe-palanke-sa-prilazima-2&catid=60&Itemid=326&lang=rs

http://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=8178:28-07-15-javna-nabavka-br-92-2014-inoviranje-idejnog-projekta-i-glavnog-projekta-u-projekat-za-gra%C4%91evinsku-dozvolu-dr%C5%BEavnog-puta-ib-reda-br-19,-deonica-erdevik-ne%C5%A1tin&catid=60&Itemid=326&lang=rs

http://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6530:191114-javna-nabavka-br-1272014&catid=60&Itemid=326&lang=rs

 

Podržite izgradnju novog mosta na Dunavu, da spojimo Opštinu Bačka Palanka, Bačku i Srem, Srbiju i Republiku Srpsku!


Uroš Malinović    Kontaktirajte autora peticije