Podrška zaposlenima Doma zdravlja Herceg Novi

 

Peticija podrške zaposlenima u Domu zdravija Herceg Novi koji četvrti mjesec trpe mobing, prijetnje i
zastrašivanje v.d, direktora Alekse Đekića i ostalih koji čine menadžment ove ustanove.
Tokom teškoća koja je nametnula COVID pandemija i svih problema koji su tada postali još dublji i
izraženiji u zdravstvenom sistemu, suočeni sa nedostatkom kadra, opreme, lijekova, protokola i
smjernica u radu, borili smo se zajedno sa našim pacijentima da sačekamo dan kada ćemo opet
slobodnije disati i raditi svoj posao bez strepnje šta nas sjutra čeka.
U vremenu kada građani Herceg Novog gotovo ostaju bez bolnice, kada se ne zna šta će biti sa
gigantom kao što je Institut "dr Simo Milošević", ministarstvo zdravlja na silu, dovodi politički
podobnog, čovjeka upitnih stručnih kvalifikacija da upravlja Domom zdravlja. Umesto upravljanja, on
počinje da zastrašuje i prijeti zaposlenima, da premješta zaposlene na radna mjesta za koja nisu stručni
i u ambulante koje ne pokrivaju njihove pacijente, štiti one za koje i sam kaže da su počinili krivično
dijelo, a krivicu svaljuje na one koji na to upravo ukazuju, zapošljava svoje prijatelje, članove
porodice, partijske drugove i to bez potrebne kvalifikacije i sistematizacije i mnogo toga...
Vratiti slobodu govora i mišljenja, vratiti doktore svojim pacijentima, vratiti sestre na mjesta za koja
su kvalifikovane, vratiti ostale zaposlene da rade bez straha od otkaza, jer su kako on kaže "lako
zamjenljivi". Dosta je bilo odlazaka stručnih ljudi jer građanani su ti koji ostaju sa podobnim, a ne
stručnim.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Milica da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.

Ove informacije nećemo javno prikazivati na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...