Podrska Dnevnom boravku dece i omladine sa smetnjama u razvoju opstine Ruma

PETICIJA UDRUŽENJA RODITELJA OSOBA OMETENIH U RAZVOJU, DRUŠTVA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA U OPŠTINI RUMA I GRAĐANA RUME

-Predsedniku opštine Ruma     -Skupštini opštine Ruma -

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja -Ministru Nikoli Selakoviću

Ovom peticijom, mi, dole potpisani, zahtevamo da se Dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju, umesto u adaptirani prostor Rumskog bazena u Borkovačkoj šumi, premesti u staru zgradu Gradske biblioteke u Rumi, na adresi Glavna br.131.

bib_1.jpg

U skladu sa Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta,kao i Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujednjenih nacija o pravima deteta, zahtevamo da se hitno poništi sramna odluka Opštine Ruma o izmeštanju Dnevnog boravka dece i omladine sa smetnjama u razvoju u Borkovačku šumu,koja je u suprotnosti sa svim gore navedenim zakonima i Konvencijom Ujedinjenih nacija.

Zahtevamo da se umesto toga, ovaj Boravak premesti u centar Rume, u prostorije u kojima je prethodno bila Gradska biblioteka Atanasije Stojković, a koje prostorije su u vlasništvu opštine Ruma. Smatramo da je ovo potpuno odgovarajući prostor za Dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju, sa dovoljno prostorija koje se mogu adekvatno adaptirati.

Podsećamo vas da smo mi, građani, ti u čijem se vlasništvu nalaze ove prostorije, te da se apsolutno protivimo otuđivanju i menjanju originalnog spoljašnjeg izgleda istih prostorija, i svojim potpisima na ovoj peticiji zahtevamo da se postupi po ovoj Peticiji, a u skladu sa svim gore navedenim zakonima i Konvencijom o pravima deteta.

Ponovo ističemo da Odluka opštine Ruma predstavlja grubo kršenje Ustava i zakona Republike Srbije, kao i nečuveno kršenje ljudskih prava.


Smiljana Kolundžić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Smiljana Kolundžić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...