POMERANJE STAROSNE GRANICE ZA ŽENE KOJE ULAZE U POSTUPAK VANTELESNE OPLODNJE O TROŠKU DRŽAVE SA 43 NA 45 GODINA

Pojedina israživanja pokazuju da svaki šesti par u Srbiji ima problema sa začećem i zbog toga je podrška države u rešavanju ovog problema od suštinskog značaja. Država je, sa jedne strane, donela niz podsticajnih mera u smislu finansijske podrške parovima kojima je postupak vantelesne oplodnje jedini put do ostvarenja roditeljstva ali je sa druge strane, ograničila to pravo ženama u smislu starosne granice.

Na osnovu važećeg Uputstva za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima vantelesne oplodnje o trošku države kriterijum za uključivanje u ovaj postupak o trošku države je da žena ima 43 godine, iako je medicinski opravdano da pojedine žene i nakon 43 godine imaju apsolutno potencijal da uđu u ovaj postupak i ostvare se kao majke.

Smatramo da je potpuno neprihvatljivo da država ženama koje to žele i koje još uvek imaju potencijal starosnim kriterijumom ograniči njihovo najlepše pravo – pravo da podare život!  

Pozivamo vas da svojim potpisom podržite izmenu ovog Uputstva i inicijativu da se starosna granica za žene koje ulaze u postupak vantelesne oplodnje o trošku države pomeri sa 43 na 45 godina.


Danijela Jović članica FB grupe Borba za potomstvo    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Danijela Jović članica FB grupe Borba za potomstvo moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...