Peticija za metro po meri građana - Linija 1

UG_PMM_cilja_1_i_2_peticija.jpg

Gradnja beogradskog metroa je izvesna i predviđeno je da počne na jesen 2021. godine. Građanska dužnost, ali i prava, svima nam nalažu da ukažemo na nedostatke prve linije metroa, čije ispravljanje donosi veliku korist građanima Beograda i čitave Srbije.

Udruženje građana „Po meri Metro“ ima cilj da zajedno sa građanima zahteva od nadležnih ispravljanje ovih nedostataka, jer su naknadne izmene tehnički nemoguće ili izuzetno skupe i komplikovane. Pre svega, zahtevamo da trasa prve linije pokrije naselja Vidikovac, Cerak, Labudovo i Petlovo brdo. Takođe, zahtevamo da se prvom linijom pokriju železnička stanica Beograd Centar („Prokop“) i Klinički centar Srbije.

Ovom peticijom udruženje građana „Po meri metro", u ime dole potpisanih građana, zahteva od Gradske uprave grada Beograda sledeće:

 1. Da se krak prve metro linije izgradi od stanice Žarkovo u Trgovačkoj ulici ka Petlovom brdu, duž naselja Cerak, Cerak-Vinogradi, Vidikovac, Labudovo brdo i Petlovo brdo. 

  Ovaj zahtev se zasniva na svim prethodnim planovima metroa od 1976. godine, na osnovu kojih su pomenuta naselja i razvijana. Uz to, tražimo da se metro stanica Trgovačka tehnički projektuje i pozicionira tako da ima mogućnost opsluživanja oba kraka linije.

  Time se dobija da 70.000 stanovnika pomenutih naselja dobije metro prevoz koji je decenijama unazad bio planiran, a trenutnim planom su po prvi put izostavljeni.

 2. Da se prva linija beogradskog metroa izgradi preko železničke stanice Beograd Centar (poznate kao „Prokop”) i Kliničkog centra Srbije.

  Zahtev je zasnovan na zvanično predloženoj varijanti prve linije metroa u okviru „Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema“ (u daljem tekstu PGRŠS) sa ranog javnog uvida iz februara 2020. godine.

  Time se dobija veza gradske, prigradske i regionalne železnice sa metroom, kao i opsluživanje najvećeg bolničkog centra u Srbiji. Ovim bi se povećao broj direktnih i indirektnih korisnika metroa, i omogućila bi se lakša i brža dostupnost metroa za znatno veći broj građana.

 3. Transparentnost u donošenju odluka o izboru trase prve linije metroa i svih predloženih varijanti na osnovu elaborata za rani javni uvid PGRŠS. 

  Na 70. sednici Komisije za planove Skupštine grada Beograda (zapisnik zaveden u JUP „Urbanistički zavod Beograda“ pod br. 305-304/19) jednoglasno je odlučeno da se u okviru elaborata za rani javni uvid u PGRŠS prikažu sva varijantna rešenja metro linija, uključujući i varijantu prve linije preko ŽS Beograd Centar i Kliničkog centra Srbije, koja je opisana u elaboratu. Rani javni uvid u PGRŠS održan je u februaru 2020. godine, a konačna verzija plana i varijante trase još uvek nije usvojena. 

  S obzirom na tu činjenicu, obe varijante prve linije beogradskog metroa još uvek su aktuelne. Iz tih razloga zahtevamo obrazloženje na osnovu kojih informacija je doneta odluka o vršenju istražnih i pripremnih radova za samo jednu varijantu prve linije metroa.

  Imajući u vidu da je metro najznačajniji infrastrukturni projekat za saobraćajni, urbanistički i ekonomski razvoj Beograda, kao i vrednost kredita od više od 4 milijarde evra, koje će otplaćivati ne samo građani Beograda, već i svi građani Srbije, zahtevamo objavljivanje svih relevantnih i komparativnih analiza obe predložene trase prve linije metroa i upoznavanje šire javnosti sa njima.

  Smatramo da se izostankom istražnih radova na prostoru ŽS Beograd Centar i Kliničkog centra Srbije, ali i izostankom bilo kakvog objašnjenja ovakvog postupka favorizuje jedna od dve varijante prve linije metroa, čime je ugrožen princip transparentnosti u procesu odabira trase.  


Miloš Vučković, UG Po meri metro    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Miloš Vučković, UG Po meri metro da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...