Pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centara za socijalni rad u Srbiji

stop_123.jpgZbog interesovanja velikog broja građana, nezadovoljnim načinom rada zaposlenih u   Centrima za socijalni rad u celoj Srbiji, i Odlukama i Rešenjima koje isti organ donosi,tražimo od Ministarstva da pokrene postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada svih Centara za socijalni rad a posebno Ministarstva za brigu o porodici.

Smatramo da bahati odnos zaposlenih u Centrima za socijalni rad prema našoj deci, bilo da ih daju u hraniteljske porodice, bilo da ih daju neadekvatnom roditelju, treba da se spreči a da se bahati socijalni radnici sankcionišu.

Zato potpisujemo ovu peticiju, koju će biti prosleđena ministarstvu 


Regionalni centar " Mobing " Niš    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Regionalni centar " Mobing " Niš da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...