POVRATAK KOKAKOLE SA KAFOM

Ova peticije je kreirana radi povratka kokakole sa KAFOM u nase trgovine! :)


Kokakola sa kafom    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Kokakola sa kafom da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...