PRODUZENJE ROKA ZA ZAVRSETAK STUDIJA BOLONJSKIM STUDENTIMA 2023

  • Dana 07.9.2023 na sednici Narodne skupštine usvojen je zakon o izmenama
    i dopunama zakona o visokom obrazovanju u kojem se na inicijativu
    SKONUS-a studentima upisanim pre Bolonje , rok za završetak studija
    produžava za još tri godine

Naime, nigde se ne spominju studenti upisani po bolonjskom sistemu kojima
je istekao rok za završetak studija, a ovi studenti su najviše bili oštećeni

neadekvatnom primenom bolonjskog sistema

Nismo u prilici da dozvolimo da veliki broj studenata kojima je ostao svega
ispit ili dva do okončanja studija sada napuste iste.
Ovo sigurno nije momenat u kojem treba zanemariti bilo kog studenta

Jasno je da bi reupisom bolonjskih studenata ceo proces postao samo
komplikovaniji, što nikako nije cilj jer bi time naneli više štete kako studentima,
tako i društvu jer bi se time otežao put do diplome

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Milan Vekic da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...