PROTIV NEJEDNAKE PRAKSE U VEZI PRAVA NA IMOVINU IZ ANEKSA 1, PARAGRAFA 1, KONVENCIJE O GRAĐANSKIM PRAVIMA I LJUDSKIM SLOBODAMA, EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU

1.   Prošlog meseca je srusena Pravoslavna crkva u selu Konjevic polje kod Bratunca u Bosni, delimicno sagradjena na tudjem imanju Fate Orlovic i time je vraceno prirodno pravo na neotudjivost vlasnistva. Crkva je bespravno sagradjena delimicno na imanju porodice Orlovic u toku rata. Izvrseno je ono sto je moralo biti po nalogu suda Strazbur. Ispravljena ordinarna nepravda i glupost vladike Vasilija. Presuda suda Strazbur, aplikacija br.  16332/18 , vece sedmorice sudija, predsednik Finac, clanovi, madjar, belgijanac, bosanac, madjar, italijan, britanka i rumunka. Odluka predstavlja univerzalnu pravdu, ispunjenje životnog cilja prava na mirno uzivanje imovine, shodno čl.1 Protokola br.1 uz Konvenciju o gradjanskim pravima i slobodama!!!  

2.   Takođe, vidimo svetlo na kraju tunela, rešenjem slučaja Dabić protiv Republike Hrvatske, aplikacija br 49001/14, gde je izbeglici priznato pravo na naknadu štete zbog ne činjenja Hrvatske države, dozvoljavanja da se zapali kuća koja je bila vlasništvo Dabića, a Hrvatska država nije učinila ništa da to spreči. Medjutim, hteli bi da naglasimo da je sud prihvatio raspravljanje o meritumu u vezi cina koji se dogodio 1993., na osnovu odluka CPRC iz 99. godine i poravnanja iste godine izmedju Vlade Republike Srpske i porodice Orlovic, iako je BiH prisla Savetu Evrope 2001, dakle dve godine pre tih odluka i 8 godina od vandalskog cina gradjenja.  

3.   Potpuno suprotan stav isti sud izrazava prema predstavkama Bosanskih i Srpskih firmi pred sudom u Strazburu/ Mladost turist protiv Hrvatske/u vezi otetih nekretnina u Hrvatskoj: aplikacija 73035/14, gde se sud pozvao na vremensko vazenje pristupa i odbio da raspravlja predstavku jer je Hrvatska drzava cin otimanja ucinila 91. i 92.  godine, uredbama Vlade Hrvatske je na nesreću ili ne znanje i dan danas važe. Hrvatska ne želi da ispuni obaveze Bečkog sporazuma. Savetu Evrope prisla 97. godine, i povelji suda Strazbur. Do danas Hrvatska drzava nije vratila ni jednu bosansku i srpsku nekretninu i uporno izbegava snagom organa vlasti da ispuni obavezu prema tom istom Protokolu sa tezom da je cin otimanja ucinjen 91.  i 92. godine a oni/ Hrvatska potpisala povelju suda Strazbur 97. godine!!!!   Kako je moguce da isti sud zauzima razlicite arsine? Da li je to Hrvatska povlastena pred tim sudom? Da li se Hrvatska javnost , pravnici, odvjetnici, sudije i drugi imalo stide        zbog ove nepravde?              

4.   Nase udruzenje ‘’Oduzeta imovina’’ upućuje na oosnovu čl. 15. Stata Saveta Evrope, a preko Saveta Odbora Ministara Saveta Evrope, ZAHTEV VELIKOM VEĆU SUDA STRAZBUR ZA UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE!  

NE MOŽE SE JEDNO PRAVO TRETIRATI NA DVOJAK NAČIN. TO PRAVO JE JEDINSTVENO ČINI CORPUS SVIH PRAVA I DOSTIGNUĆA EVROPSKOG PRAVA I NIJE BITNO KADA JE KOJA ZEMLJA PRIŠLA SAVETU EVROPE, NEGO DA ONA ODMAH UČINI SVE DA TO NEOTUĐIVO ELEMENTARNO PRAVO ONA PRIMENJUJE.


Udruženje ''Oduzeta Imovina''    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Udruženje ''Oduzeta Imovina'' da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...