Rešenje stambenog pitanja invalida rada, osoba sa invaliditetom i roditelja dece sa posebnim potrebama


  1. Molim da se prikupe potpisi da pomognemo invalide rada ,osobe da invaliditetom i roditelje dece sa posebnim potrebama u vezi rešenja stambenog pitanja. Svi znamo da osobe sa invaliditetom tesko žive i da su najteži sloj društva pa čak i odbačeni. IOsobe sa invaliditetom nemaju visoke plate ,plate su mizernr i nema mogućnosti da se uzme stambeni kredit za kupovinu stana Mnogi žive u trošnim kućama puni vlage čime bolest kuca na vrata pa nemaju ni finansije ni za lečenje. Pozivam narod to jeste sve ljude da se priključe peticiji da se ovom ugroženom sloju ljudi pomogne i da peticiju  damo nadležnima na odlučivanje.

Dragan Milunović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Dragan Milunović da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...