S T O P KRŠENJU MUZEOLOŠKIH STANDARDA, URBANISTIČKO-PROSTORNE I ARHITEKTONSKE USAGLAŠENOSTI AMBIJENTALNE CELINE KOJOJ PRIPADA GALERIJA MILENE PAVLOVIĆ BARILLI U POŽAREVCU

MOLIMO SVE POŠTOVAOCE UMETNIČKOG DELA MILENE PAVLOVIĆ BARILLI I ZADUŽBINE NJENE MAJKE,DANICE, DA PODRŽE NAŠ

Z A H T E V

DA ODELJENJE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA I REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO  STAVE VAN SNAGE DOLE NAVEDENA  AKTA I STOPIRAJU DALJI RAD NA KRŠENJU MUZEOLOŠKIH STANDARDA, URBANISTIČKO-PROSTORNE I ARHITEKTONSKE USAGLAŠENOSTI AMBIJENTALNE CELINE KOJOJ PRIPADA GALERIJA MILENE PAVLOVIĆ BARILLI

 

         ZAHTEVAMO DA ODELJENJE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA I REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO, STOPIRAJU I STAVE VAN SNAGE DONETA AKTA: MIŠLJENJE REG.ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE, BR. 42/7-2019, OD 21.6. 2019.  POTVRDU ODELJENJA ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA BR. 04-350-356/2019,OD 20.SEPT.2019.GODINE KAO I OBAVEŠTENJE POD ISTIM BROJEM I DATUMOM;  DA ZABRANE   IZVOĐENJE RADOVA PO URBANISTIČKOM PROJEKTU ZA ADAPTACIJU, REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA „MILENA PAVLOVIĆ BARILI U POŽAREVCU“, IZVOĐAČA CENTRA ZA PLANIRANJE URBANOG RAZVOJA (CEP) IZ BEOGRADA, ZAHUMSKA 34 BEOGRAD.

         PROJEKTOM JE PLANIRANO DA NOVA ZGRADA NAMENJENA STALNOJ POSTAVCI RADOVA MILENE PAVLOVIĆ BARILLI BUDE SVA U STAKLU, ŠTO JE APSOLUTNO NEPRIMERENO I NEPRIHVATLJIVO ZBOG KARAKTERA MATERIJALA KOJI SE IZLAŽE A ČIJI USLOVI ČUVANJA ZAHTEVAJU RIGOROZNU KONTROLU SVETLOSTI I SUNČEVIH ZRAKA,KAO I VLAŽNOSTI VAZDUHA,TEMPERATURE, ČIME BI UMETNIČKA DELA BILA BILA UGROŽENA I U KRATKOM VREMENSKOM PERIODU UNIŠTENA. PROJEKTOM NISU UVERLJIVO NAVEDENE MERE ČUVANJA I ZAŠTITE MATERIJALA KAO I TEHNOLOGIJA KOJOM BI SE ŠTITIO MUZEJSKI MATERIJAL, TE IZ PERSPEKTIVE SAVREMENE MUZEOLOGIJE I KONZERVACIJE OVAKAV VID ZASTAKLJENOG EKSPERIMENTA NIJE DOZVOLJEN.

          TAKOĐE STATUS ULIČNOG OBJEKTA MILENINOG DOMA KOJI JE OBJEKAT POD PRETHODNOM ZAŠTITOM,DEO JE JEDINSTVENE KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE GRADA POŽAREVCA KOJE SE MORAJU ČUVATI I NEGOVATI.

         PROJEKTOM CEP-a SU PREKRŠENI MUZEOLOŠKI STANDARDI, URBANISTIČKO-PROSTORNE I ARHITEKTONSKE USAGLAŠENOSTI AMBIJENTALNE CELINE KOJOJ PRIPADA GALERIJA MILENE PAVLOVIĆ BARILLI, GRAĐEVINSKIH NORMATIVA ZA MUZEJSKE I GALERIJSKE USTANOVE OVOG TIPA, ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA“,   („Službeni glasnik RS”, br. 71 od 22. decembra 1994, 52 od 15. jula 2011 - dr. zakoni, 99 od 27. decembra 2011 - dr. zakon, 6 od 24. januara 2020 - dr. zakon, 35 od 8. aprila 2021 - dr. Zakon), ZAKON O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA ( Sl.glasnik RS ,br. 88/2010,99/2011 i dr.zakon i 44/2018 – dr-zakon), TESTAMENTARNO ZAVEŠTANJE DANICE PAVLOVIĆ BARILLI, GENERALNI URBANISTIČKI PLAN  GRADA  POŽAREVCA (vidi str.96.i 97) I ZAKON O AUTORSKIM PRAVIMA,

u procesu izrade „USLOVA ČUVANJA, ODRŽAVANJA I KORIŠĆENJA ZA POTREBE IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA ADAPTACIJU, REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA „MILENA PAVLOVIĆ BARILI U POŽAREVCU, OD STRANE REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO br. 42/2-2019.od 21.6. 2019.GODINE, JAVNOG TENDERA, IZBORA  OBRAĐIVAČA kao i POTVRDE ODELJENJA ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE GRADA POŽAREVCA  br. 04-350-356/2019. od 20.septembra 2019.godine, kojom  ODELJENJE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, POTVRĐUJE URBANISTIČKI PROJEKAT ZA URBANISTIČKO-TEHNIČKU RAZRADU LOKACIJE ZA ADAPTACIJU, REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA GALERIJE „MILENA PAVLOVIĆ BARILI“ NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 993/1 KO POŽAREVAC U POŽAREVCU, UL.DR VOJE DULIĆA BR. 14 KOJI JE IZRAĐEN OD STRANE „CENTRA ZA PLANIRANJE URBANOG RAZVOJA – CEP IZ BEOGRADA“.

https://www.facebook.com/ninonline/photos/a.365849893485364/2770989432971386/

     S T O P 

        KRŠENJU MUZEOLOŠKIH STANDARDA, URBANISTIČKO-PROSTORNE I ARHITEKTONSKE USAGLAŠENOSTI AMBIJENTALNE CELINE KOJOJ PRIPADA GALERIJA MILENE PAVLOVIĆ BARILLI, GRAĐEVINSKIH NORMATIVA ZA MUZEJSKE I GALERIJSKE USTANOVE OVOG TIPA,

S T O P 

       KRŠENJU ZAKONA O KULTURI (Sl.glasnik RS,br.71,1994), ZAKONA O KULTURNIM DOBRIMA, ZAKONA O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA,  KAO I VOLJI  I  ZAVEŠTANJU DANICE PAVLOVIĆ BARILLI, ZBOG ČEGA NAVEDENI PROJEKAT NE ODGOVARA SPECIFIČNOSTIMA, POTREBAMA I STANDARDIMA OVAKO VAŽNOG LEGATA.

Z A L A Ž E M O  S E  Z A

          POŠTOVANJE MUZEOLOŠKIH STANDARDA, ZAKONA O KULTURNIM DOBRIMA, ZAKONA O KULTURI,TESTAMENTARNOG ZAVEŠTANJA DANICE PAVLOVIĆ BARILLI  I  ZA REALIZACIJU OBNOVE-REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I IZGRADNJU ANEKSA GALERIJE PO IDEJNOM ARHITEKTONSKOM PROJEKTU  D.I.A. DRAGANA DRNDAREVIĆA KOJI JE 2004. GODINE POTVRĐEN OD STRANE ODELJENJA ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE GRADA POŽAREVCA I REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE –SMEDEREVO, KOJI NIJE STAVLJEN VAN SNAGE, ČIME JE NARUČILAC NOVOG PROJEKTA NAČINIO KRIVIČNO DELO, SHODNO ZAKONU  O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA.

         MIŠLJENJA SMO "DA SVAKI NEPROMIŠLJEN,NEADEKVATAN I NESTRUČAN AKT UNOŠENJA NOVIH FORM,GABARITA I SADRŽAJA MOŽE CEO OVAJ AMBIJENT NEPOVRATNO DA UNIŠTI,A TIME DA SE IZBRIŠE DUH UGLEDNE PORODICE PAVLOVIĆ KOJA JE ZADUŽILA SVOJ GRAD POKLONOM KOJI NEMA CENU. MILENINA DELA SE ČUVAJU U AUTENTIČNOM AMBIJENTU, UKLOPLJENOM U PATRIJARHALNU ATMOSFERU STARINSKE BAŠTE, KOJA JE NOVIM PROJEKTOM SASVIM IZBRISANA I NA NJENO MESTO ZAMIŠLJENA MODERNA, ANONIMNA, HLADNA I NEAUTENTIČNA  ZASTAKLJENA ZGRADA." (citat iz dopisa Upravnog odbora EVROPA NOSTRE SRBIJA", upućenog Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Grada Požarevca, 14.jula 2019)

https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1703736&fbclid=IwAR2ew4RWGfrizjj9Gq0oMryYErnTqbuXj1d95JqdBzXnPolGDayCVfObN90

     

            OBAVEZNO POTVRDITE POTPIS!

Dobićete potvrdu e-poštom-kliknite na vezu "da,potpisao/la sam Peticiju" ( prikazano na ZELENOM dugmetu) da biste potvrdili svoj potpis. Filteri e-pošte mogu vas sprečiti da dobijete ove e-poruke.Da biste to izbegli,dodajte   info@peticijeonline.com

u svoj adresar ili na listu sigurnih pošiljalaca.

Imajte na umu: odgovor na ovu e-poruku NE potvrđuje vaš potpis.

Posveta_Milenine_majke_u_Knjizi_utisaka,24.jun_1962_._.jpgPosveta Milenine majke u Knjizi utisaka, str.1,  24.jun 1962.
Spomen_-_ploca.JPG             Spomen ploča sa posvetom Milenine majke,

                          Danice Pavlović Barilli

Stojanciceva_kuca_1.jpgFotografija Mileninog doma,izgled do rušenja 1961.godine.

008_Barilli_novo_Ulicni_izgled.jpgIzgled zapadne,ulične fasade po Idejnom arhitektonskom projektu d.i.a. D.Drndarevića 

Aneks.jpgAneks Galerije,južna strana, po Idejnom arhitektonskom projektu d.i.a. D.Drndarevića 

 

 

 

07_b.jpg

3D prikaz zastakljene, ulične fasade po Projektu CEP-a,bez autentične kapije iz 19.veka0523.jpg3D prikaz kompleksa novih objekata Galerije sa aneksom - zastakljenim objektom stalne postavke u obliku obrnute zarubljene piramide (u prvom planu). U sredini se nazire stari,dvorišni deo Mileninog Doma - jugoistočna strana


Jelica Milojković, istoričar umetnosti, muzejski savetnik, u ime grupe građana, istoričara umetnosti, arhitekata i Inicijativnog odbora Udruženja "Zaštitari Mileninog Doma"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Jelica Milojković, istoričar umetnosti, muzejski savetnik, u ime grupe građana, istoričara umetnosti, arhitekata i Inicijativnog odbora Udruženja "Zaštitari Mileninog Doma" moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...