Sačuvajmo Studentsku polikliniku

Prema nacrtu plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova predstavljenom 10. februara predviđeno je i gašenje svih Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, tj. najverovatnije njihovo spajanje sa domovima zdravlja. To bi značilo kraj organizovane zaštite studenata u Srbiji.

Ustanova je jedinstvena po mnogo čemu. Pioniri su u uvođenju inovacija u oblasti zdravstvene zaštite studenata, pokretanju rada različitih savetovališta, terenskom radom, postojanju stacionara, saradnji sa civilnim društvom… Posle višegodišnje procene od strane velikog broja profesionalaca, rezultate rada Studentske poliklinike kao primer dobre prakse su publikovale sve agencije UN-a: UNFPA, UNAIDS, UNICEF, WHO i IPPF.

Lekari su tu, posvećeni isključivo studentima i njihovom zdravlju. Pri tome, veliki su stručnjaci i poznati po svojoj ljubaznosti i posvećenosti. Tokom epidemije poliklinika i svi njeni radnici su se puno zalagali i pomogli studentima u borbi protiv COVID-a 19.

Svi univerziteti u razvijenim zemljama imaju organizovanu zaštitu studenata.

 

Rok je do 22. februara. Ako taj dan Vlada na predlog Ministatstva zdravlja usvoji Masterplan optimizacije sistema zdravstvene zaštite, ova institucija odlazi u istoriju.

Ne smemo dozvoliti da nestane jedna od najvažnijih i najboljih zdravstvenih državnih institucija u Srbiji!

 


Milena Stojić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Milena Stojić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...