Sačuvajmo Taru!

Kaluđerske bare počinju da okupiraju investitori izgradnjom sve više objekata i komercijalizacijom čime ćemo dobiti još jedan Zlatibor.

Tara je naš Nacionalni park, sačuvajmo ga! 


Katarina Žikić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Katarina Žikić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...