Sačuvajmo Zemunski kej

Mi, dole potpisani građani, zahtevamo da se Zemunski kej, zajedno sa obaloutvrdom iz 1889.-te godine (od Masarikovog trga do ulice Stevana Markovića), sačuva u autentičnom, izvornom, postojećem stanju. Tražimo da se kej ne menja putem realizacije projekta zaštite od poplava, koji je u planu za taj prostor, već da se sačuva autentično i izvorno jezgro Zemuna koje predstavlja Zemunski kej sa svakim stablom koje je sastavni deo tog šetalista, da se sačuva svo drveće na keju a rešavaju pravi problemi, kao što je, na primer, kanalizacija.

38405002_10215981954516228_498389933468155904_o.jpg

Izgled keja je zaštićen u okviru prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna, kulturnog dobra od velikog značaja za Republiku, kao kulturno-istorijska vrednost od spomeničkog značaja, Sl. glasnik RS 14/79. Stoletni platani i parkovske površine, flora i fauna priobalja zajedno sa prirodnim dobrom, Velikim i Malim ratnim ostrvom, predstavljaju neraskidiv, integralni deo kulturnog pejzaža opštine Zemun, grada Beograda, i celog dunavskog sliva, na kojem je Zemunski kej jedinstven i najlepši, simbol, ponos i ljubav svakog Zemunca i lokalne zajednice.

Smatramo da se Projektom zaštite Zemuna i Novog Beograda od velikih voda reke Dunav postavljanjem nosača za mobilne panele, koji se planira na potezu od Radeckog do ulice Stevana Markovića, stoletni platani i zelenilo izlažu opasnosti! Projekat bi izazvao radove u dužem periodu, u kojem gradjani ne bi mogli da koriste kej u punom obimu, ugostiteljski objekti ne bi radili, a u tom periodu bi postojala i mogućnost ekološkog zagadjenja ( prašine, vibracija, buke, gasova, isticanja ulja od rada mašina itd.), kao i opasnost po drveće, i životinje koje tu žive. Projektom je predvidjena seča samoniklog drveća, i moguća seča ostalog drveća, koje je planski sadjeno i čini park, izuzetno lep pejzaž, kao i spas od vrućine u letnjim mesecima. Moguća je i oštećenje korenja i krošnji drveća, što bi nanelo nenadoknadivu štetu prirodi, i gradjanima koji u njoj uživaju.

Tražimo da se Zemunski kej uredi i održava u postojećem stanju. Tražimo da se od ovog projekta zaštite od poplava odustane, a da se zaštita od poplava rešava sistemski, a u skladu sa našim zahtevom za očuvanjem Keja, kao i u skladu sa svim naučnim saznanjima, ekološkim normama, zakonima, medjunarodnim konvencijama i ljudskim pravima.

Do sada se Zemun uspešno štitio od poplava na tradicionalan način, pa smatramo da nam novi projekat nije neophodan, a veći problem je neadekvatna infrastruktura, tj. stara i preopterećena kišna i fekalna kanalizacija, kao i podzemne vode.

Tražimo hitno rešavanje problema kanalizacije koja ističe u Dunav kod Hidrobaze, u neposrednoj blizini plaže Lido. 

Takodje, tražimo rešavanje problema ilegalnih parkinga i problema pristupa osoba sa invaliditetom, kao i postavljanje i uredjenje biciklističkih staza. 

Svi potpisnici ove peticije koji to žele mogu biti obaveštavani i pozivani na druge akcije za odbranu keja. Molimo vas da ovu peticiju proširite među svojim prijateljima i kolegama, učestvujete na javnim događajima ovim povodom, i na druge načine podržite, kako bismo stvorili što brojniju zajednicu ljudi kojima je stalo do očuvanja našeg zajedničkog dobra. 

Inicijativa gradjana “Sačuvajmo Gardoš i Zemun" je otvorena za sve pojedince I organizacije koji u njoj prepoznaju značaj i žele da se uključe u zajedničku borbu. Možete nas kontaktirati na sacuvajmo.gardos@gmail.com  i pratiti na fejsbuk stranici  https://www.facebook.com/sacuvajmogardos/

74282776_10219410740753741_4313439039807029248_o1.jpg

Autor ovde postavljenih fotografija je zemunski umetnik - fotograf i slikar Saša Montiljo, kojem zahvaljujemo na dozvoli za njihovo korišćenje u svrhu ove peticije. 

Inicijativa gradjana "Sačuvajmo Gardoš i Zemun"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Inicijativa gradjana "Sačuvajmo Gardoš i Zemun" da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...