SMANJENJE CENA

  1. Obraćamo Vam se u ime studenata Univerziteta Singidunum s dubokim nezadovoljstvom povodom nedavno objavljene odluke o povećanju cene prijave ispita, a posebno druge prijave koja sada iznosi 2000 dinara. Smatramo da ovakva odluka nije samo neopravdana, već i neetična, imajući u vidu trenutni životni standard u Republici Srbiji.

Većina studenata na našem univerzitetu nije zaposlena i oslanja se na finansijsku podršku svojih porodica. Ovakvo drastično povećanje predstavlja značajan finansijski teretom ne samo za studente koji žive u Beogradu, već i za one koji dolaze iz drugih gradova i regiona. Troškovi života i studiranja su već sami po sebi visoki, a ovo povećanje dodatno opterećuje budžete studenata i njihovih porodica.
Razumemo potrebu univerziteta za finansijskom stabilnošću i razvojem, ali smatramo da postoji bolji način za postizanje ovog cilja bez nepotrebnog opterećivanja studenata. Ovaj oblik povećanja cene nije u skladu ni sa ekonomskim ni sa moralnim principima i dovodi u pitanje pristupačnost obrazovanja za sve.

Stoga, u ime studenata Univerziteta Singidunum, apelujemo na Vas da preispitate ovu odluku i pronađete rešenje koje neće nepovoljno uticati na studentsku populaciju. Obrazovanje treba da bude dostupno i pravedno za sve, a ne privilegija samo onih koji mogu da priušte.

Zahvaljujemo Vam na pažnji i u nadi smo da ćete uvažiti našu zabrinutost.


Studenti Univerziteta SIngidunum    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Studenti Univerziteta SIngidunum moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...