Smanjenje emisije stetnih gasova iz dimnjaka TE Ugljevik

Već dugo godina se vode polemika i nagađanja o tome kakav vazduh Ugljevičani udišu, s obzirom na blizinu Termoelektrane. Prava istina je još uvjek nepoznata. Rađeno je nekoliko parcijalnih studija i ispitivanja, ali ni jednom do sada nije urađena kompletna studija koja bi obuhvatila sve uticaje na zdravlje i zivot ljudi ovoga područja i na prirodnu sredinu uopšte.

Emisije zagađujućih jedinjenja dimnih gasova iz kotla TE Ugljevik (SO2 i NOx) su velike. Najveća nesaglasnost sa savremenim emisionim normama koje preporučuje EEZ  odnosi se na emisiju SO2, dok azotni oksidi takođe nadmašuju emisione norme. Emisija SO2 iz dimnjaka TE Ugljevik iznosi oko 90.000-100.000 t godišnje i čini ovu TE najvećim tačkastim izvorom zagađenja u Republici Srpskoj. Procjena prekograničnog transporta sumpora iz dimnjaka TE Ugljevik je izvršena na osnovu rezultata proračuna bilansa sumpora na teritoriji evropskih zemalja koji je rađen u okviru EMEP-a (Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of Long Range Transimison of Air Pollutants in Europe). Ovi proračuni  su rađeni za period od 1985. godine na ovamo i baziraju se na ukupnim godišnjim emisijama sumpora iz pojedinih zemalja za definisanu mrežu kvadrata 50x50 km. S obzirom na visok sadržaj sumpora u uglju više puta je pravljena procjena emisije sumpor dioksida.

Tako je Institut za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine, Sarajevo, 1998. godine procijenio emisiju sumpor dioksida iz TE Ugljevik na 100.000 t SO2/god. Emisija SO2 i NOx izmjerena je poslije rekonstrukcije kotla i decembru 1990. godine, od strane ruske firme Energy Ecology Engineering, a emisija čvrstih čestica ispitivanjem elektrofilterskog postrojenja (radio Institut za elektroprivredu, Zagreb, 1988. god.).

Ova mjerenja su pokazala da je:

  • koncentracija SO2 u dimnim gasovima 12.500 mg/m3
  • koncentracija NOx u dimnim gasovima 1.000 mg/m3
  • koncentracija čestica u dimnim gasovima 140 mg/m3.

Ako se ove emisije uporede se emisioniom normama Evropske zajednice (EEC) ili emisionim normama Republike Srbije i Crne Gore, vidljivo je da emisije NOx i čestica iz TE Ugljevik premašuju ove norme, a emisija SO2 višestruko premašuje navedene norme.

Prema izvještaju banjalučkog preduzeća ,,Master", koje je pratilo  kvalitet vazduha u prva 3 mjeseca 2010 godine, Ugljevičani udišu vazduh u čijem sastavu je povremeno bilo trideset puta više čađi i čak 47 puta više kadmijuma nego je to dozvoljeno  Pravilnikom o graničnim vrijednostima kvaliteta vazduha u Republici Srpskoj.

Pomenuti izvještaji daju rezultate procjena i mjerenja određenih stetnih parametara. Ono što svaki stanovnik Ugljevika i okoline može i sam da vidi i osjeti jesu ogromne količine pepela koje se povremeno pojave(u zavisnosti od smjera vjetra), crni dim koji periodično izlazi iz dimnjaka TE Ugljevik, čađ i smolaste naslage na biljkama, voću, povrću, smanjeni prinosi skoro svih kultura usled kiselih kiša sa štetni jedinjenjima.

Ono što se ne može vidjeti golim okom jeste postepena i trajna degradacija zdravlja, degradacija i propadanje poljoprivrednog zemljišta, zagađenje podzemnih voda, ugrožavanje i narušavanje ekosistema.

Cilj ove peticije jeste da se animiraju građani i da pokušamo kroz građansko djelovanje da skrenemo pažnju na ovaj sveprisutni problem i da pokrenemo nadležne službe da učine nešto u pravcu rešavanja ovih problema.

 

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook