Spasimo, sprečimo i zaustavimo institucionalno zlostavljanje dece i žena

               PETICIJA MAJKE SEKSUALNO ZLOSTAVLJANOG DETETA  

’’SPREČIMO I ZAUSTAVIMO SVAKO INSTITUCIONALNO  ZLOSTAVLJANJE DECE I MAJKI, OD STRANE:

CENTARA ZA SOCIJALNI RAD, POLICIJE, JAVNIH TUŽILAŠTVA, SUDOVA ’’

 

STOP INSTITUCIONALNOM ZLOSTAVLJANJU DECE I MAJKI, ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA I ZLOSTAVLJANJA !

STOP RETRAUMATIZACIJI DECE DECE I MAJKI, ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA I ZLOSTAVLJANJA !

STOP IGNORISANJU PROBLEMA INSTITUCIONALNE NEPOVEZANOSTI !                                               

INSISTIRAMO

NA HITNOM PREISPITIVANJU RADA I POSTUPANJA SVIH RADNIKA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD, PROTIV KOJIH SU PODNETE PRITUŽBE I PRIJAVE ! 

NA HITNOM POKRETANJU DISCIPLINSKIH POSTUPAKA PROTIV SVIH RADNIKA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD I ODGOVORNIH LICA, PO PODNETM PRIJAVAMA, PRIMEDBAMA I PRITUŽBAMA NA NJIHOV NEZAKONIT, NESTRUČAN, NEHUMAN RAD I POSTUPANJE !

NA HITNOJ PROVERI DIPLOMA I LICENCI SVIH RADNIKA KOJI POSTUPAJU U POSTUPCIMA ZAŠTITE DECE, ŽRTAVA NASILJA I ZLOSTAVLJANJA, U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD !

                                                    ZAHTEVAMO

POŠTOVANJE NAČELA HITNOSTI U POSTUPANJU U ZAŠTITI DECE I ŽENA, ŽRTAVA NASILJA I ZLOSTAVLJANJA, OD SVIH UČESNIKA U POSTUPCIMA ZAŠTITE: U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD, POLICIJI, JAVNIM TUŽILAŠTVIMA, SUDOVIMA, ZDRAVSTVU !

                                                      TRAŽIMO

UVOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA I BAZE PODATAKA O KOMPETENTNIM LICIMA MEDICINSKE STRUKE, KOJI VEŠTAČE DECU, ŽRTVE NASILJA I ZLOSTAVLJANJA !

UVOĐENJE DVADESET ČETVOROČASOVNOG DEŽURSTVA DEČIJIH PSIHIJATARA I PSIHOLOGA, RADI NEODLOŽNOG REAGOVANJA I PROCENE, ODMAH PO PRIMLJENOJ PRIJAVI NASILJA I ZLOSTAVLJANJA !

DA SE ODMAH PO PRIJEMU PRIJAVE, DECA, ŽRTVE NASILJA I ZLOSTAVLJANJA, SPROVEDU I ISPITUJU U ’’SKRIN’’ SOBAMA, UZ OBAVEZNO PRISUSTVO LICENCIRANIH PREDSTAVNIKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, POLICIJE, JAVNIH TUŽILAŠTVA, DEČIJEG PSIHIJATRA I PSIHOLOGA, PEDIJATRA !

DA SE ODMAH PO PRIJEMU PRIJAVE, UVEDE OBAVEZNO POLIGRAFSKO VEŠTAČENJE LICA KOJA SU PRIJAVLJENA ZA NASILJE I ZLOSTAVLJANJE DECE I ŽENA !

DA SE DECA ISPITUJU I SASLUŠAVAJU NAJVIŠE DVA PUTA!

- DA POSTUPCI ZAŠTITE IMAJU PRIORITET U POSTUPANJU SVIH NADLEŽNIH ORGANA !

- DA SVEUKUPNI POSTUPAK ZAŠTITE DECE, ŽRTAVA NASILJA I ZLOSTAVLJANJA NE TRAJE DUŽE OD 6 MESECI !

DA SE MOMENTALNO IZRIČU HITNE MERE I PRIVREMENE MERE ZABRANE KONTAKTIRANJA ŽRTAVA NASILJA I ZLOSTAVLJANJA - DOK TRAJU SUDSKI POSTUPCI, DO NJIHOVOG OKONČANJA !

DA DRŽAVA POD HITNO OBEZBEDI FINANSIJSKA SREDSTVA RADI POMOĆI MAJKAMA KOJE SU ŽRTVE NASILJA U PORODICI, ILI NJIHOVA DECA – DA BI MOGLE DA POKRENU SUDSKE I DRUGE POSTUPKE I ANGAŽUJU STRUČNU POMOĆ ADVOKATA !  

PODRŽITE           

       NEDOPUSTIVO JE DA JAVNOST NE REAGUJE NA INSTITUCIONALNO               ZLOSTAVLJANJE DECE I ŽENA !

    NEDOPUSTIVO JE DA ’’OKREĆEMO GLAVU’’ OD ZLOSTAVLJANE DECE I ŽENA!

             NEDOPUSTIVO JE NEREAGOVANJE NA ISTINU, JER INSITUCIJE ZLOSTAVLJAJU DECU I ŽENE !

NEDOPUSTIVO JE DA SMO NEOSETLJIVI NA ŽRTVE NASILJA I ZLOSTAVLJANJA!

                                             

                                                     REAGUJTE !

              DECA I ŽENE NISU IZABRALA DA BUDU ZLOSTAVLJANA !

          NEREAGOVANJEM I MI ČINIMO ZLOČIN NAD ZLOSTAVLJANIMA !

DECA I MAJKE NE MOGU DA ČEKAJU !

 

POTPIŠITE JOŠ DANAS !!!

 

ON LINE: https://www.peticije.online/spasimo_sprecimo_i_zaustavimo_instutucionalno_zlostavljanje_dece_i_zena 

                    HVALA ŠTO POMAŽETE SVOJ ZLOSTAVLJANOJ DECI I ŽENAMA !


Vanja Pejakić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Vanja Pejakić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...