STOP legalnom usvajanju i izmeštanju dece iz bioloških porodica.

Zakon i Ustav Republike Srbije moraju da budu najjači pravni akt jedne suverene drzave. Rad institucija Socijalne zaštite mora da se prati i kontroliše od društvenih organizacija čiji članovi su ljudi iz naroda. Narod je taj koji treba da kontroliše rad svih institucija a posebno Centara za Socijalni rad. Da se ne dešavaju više propusti u radu. Tražićemo od države da se nijedno dete sa teritorije Republike Srbije ne daje na usvajanje stranim državljanima više. Borićemo se za to da deca ostaju u biološkim porodicama a da se majkama i roditeljima pruži više socijalne , finansijske , pravne i psiholske podrške. 

Olivera Nardeli - Udruženje Odgovoran roditelj 


Olivera Nardeli    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Olivera Nardeli da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...