STOP UBIJANJU ŽIVOTINJA!!!!!

Zahtevamo povećanja kazne krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja

 

 

Satistički podaci o broju prijavljenih, optuženih i osuđenih lica za krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja (član 269. Krivičnog zakonika Republike Srbije) vode se od 2006. godine zato što je tek te godine ovo krivično delo uvedeno u naše krivično pravo. Ovi podaci su objavljeni u Biltenima i Saopštenjima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, a dostupni su u elektronskom formatu na zvaničnoj internet prezentaciji Republičkog zavoda za statistiku ili na sajtu:                                                                     http://pravnazastitazivotinja.com/k-d-ubijanja-i-zlostavljanje-zivotinja-sr-statistike/

 

Nakon izmena i dopuna Krivičnog zakonika koje su učinjene 2009. godine kazna za osnovni oblik ovog dela je pooštrena, a dodat mu je još jedan teži oblik. Tako se od 2009. godine za osnovni oblik krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja (član 269. stav 1.) učiniocu može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine, za njegov prvi teži oblik (član 269. stav 2.) učiniocu se može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine, a za njegov drugi teži oblik (član 269. stav 3.), učiniocu se mogu izreći zajedno novčana kazna i kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine.

Kazne koje se izriču počiniocima krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja u našoj zemlji su veoma blage. Najčešće se izriče uslovna osuda, zatim sledi novčana kazna pa tek onda kazna zatvora. Međutim, treba imati na umu da je u Srbiji kaznena politika i inače veoma blaga. To znači da se za sva krivična dela, pa čak i ona najteža, kao što su na primer ubistvo ili silovanje, izriču kazne koje su daleko od maksimuma propisanog zakonom i bliža minimumu, odnosno donjoj granici propisanoj zakonom. Upravo je to razlog zasto moramo da zahtevamo povecanje kazne za ovo krivicno delo.

Za delo ubistvo i tesko ubistvo predviđena najmanja kazna od 10 godina zatvora ili od 30 do 40 godina zatvora tj naši zakoni predviđaju mogućnost zatvorske kazne do 20 godina, a za najteža dela od 30 do 40.  Zasto bi onda za ubistvo životinje ili životinja kazna bila tako drastično manja? Naučna istraživanja su utvrdila povezanost između zlostavljanja životinja i nasilja prema ljudima. Zbog toga je važno prepoznati zlostavljanje životinja kao pokazatelj agresivnog i destruktivnog ponašanja i pravovremeno ga sprečiti, odnosno sankcionisati.

Ovom peticijom zahtevamo povecanje kazne za ubistvo životinje/ nja. Kazna za nasilje nad životinjama bi morala da bude pooštrena na tri do pet godina, kao i u zakonima drugih zapadnoevropskih zemalja.

 

Sada član 269. Krivičnog zakonika Republike Srbije glasi ovako:

Ubijanje i zlostavljanje životinja

 

1.     Ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

2.     Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja, ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

3.     Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

  

Zahtevamo da član 269. Krivičnog zakonika Republike Srbije glasi ovako:

1.     Ko kršeći propise povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

2.     Ko kršeći propise ubije životinju, kazniće se zatvorom od jedne godine do tri godine zatvora.

3.     Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja, ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom i zatvorom od tri godine do pet godina.

4.     Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

 

HVALA 

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem - da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...