Studentski protesti MFUB

Za sve studente koji su sprečeni da prisustvuju skupu u dekanatu, organizujemo potpisivanje online peticije  koja se slaže sa iznetim zahtevima i studentima koji ih zastupaju.

Zahtevi:

1.Potpuno isti uslovi polaganja ispita kao u školskoj 2019/2020

2.Jednaki uslovi polaganja za sve godine i predmete.

3.Ukidanje diskriminacije studenata.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Studenti MFUB da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...