TRAŽIMO ZAŠTITU ŽRTAVA NASILJA I SPREČAVANJE UBISTAVA U PORODICI!


ilustracija_za_peticiju.jpgPoziv za potpisivanje peticije za sprečavanje nasilja nad ženama i ubistava u porodici!

  - Najmanje 500 dece u Srbiji je ostalo bez majke zbog ubistva u porodici u poslednjih 10 godina.

- U poslednjih 10 godina u Srbiji je ubijeno više od 300 žena u porodici.

-  2 miliona žena u Srbiji doživelo je neki oblik nasilja nakon svoje 15. godine života – seksualno uznemiravanje, proganjanje, nasilje od strane intimnog partnera ili nepartnera (uključujući psihičko, fizičko ili seksualno nasilje).  

Na osnovu poslednjeg istraživanja Udruženja Fenomena i drugih domaćih i međunarodnih udruženja, uočene su pozitivne promene od uvođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici - povećao se broj prijava nasilja policiji, policijski službenici/ce izreknu zakonski omogućene hitne mere zaštite za većinu prijavljenih slučajeva, osnovni sudovi u većini slučajeva, koji dospeju do suda, produže hitne mere zaštite žrtava nasilja.  

Međutim, većina žrtava nasilja ne bude zaštićena – osim što postoji velika ‘crna brojka’ (veliki broj neprijavljenih slučajeva) veliki broj slučajeva nasilja nije adekvatno razmatran. U tužilaštvima širom Srbije organizovan je nedovoljan broj sastanaka Grupa za koordinaciju i saradnju koje razmatraju slučajeve porodičnog nasilja, a tokom jednog sastanka razmatra se preveliki broj slučajeva. Zbog toga tužilaštvo traži produženje hitnih mera zaštite za mali broj slučajeva, još manji broj žrtava dobije individualne planove zaštite i podrške koji su im neophodni za dugoročnu zaštitu, a samo minimalan broj žrtava dobije i mogućnost zaštite kroz krivično-pravni postupak. Adekvatna procena rizika, kvalitetna priprema individualnih planova zaštite i podrške i pokretanje krivičnih postupaka ključni su za dugoročnu zaštitu žrtava nasilja nakon sprovedenih hitnih mera zaštite.  

Na primer, tokom 2020. godine, postupajući po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, policija je u Srbiji registrovala skoro 30.000 događaja nasilja u porodici i skoro za sve slučajeve naredila je hitne ali kratkoročne mere zaštite za žrtve. Procenjuje se da je ’crna brojka’ odnosno broj neprijavljenih slučajeva mnogo veći od broja prijava policiji! Iste godine bilo je svega 2337 krivičnih presuda prema krivičnom delu nasilja u porodici, od čega je svega 669 nasilnika osuđeno kaznom zatvora – to je 2.2% prijavljenih nasilnika koji su završili u zatvoru zbog nasilja u porodici. Mnogo je veći broj uslovnih kazni ali i kućnog pritvora! Čak i prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici hitnim merama zaštite privremeno je zaštićena tek svaka druga žrtva (61.5%).*   

Zbog malog broja sastanaka Grupa za koordinaciju i saradnju i prevelike razlike između broja prijava policiji i broja slučajeva u kojima su produžene hitne mere zaštite, kao i minimalnog broja pokrenutih krivičnih postupaka sa elementima nasilja u porodici, smatramo da veliki broj žrtava nasilja nije adekvatno i dugoročno zaštićen od strane institucija Republike Srbije koje su nadležne da zaštite žrtve. Preveliki broj nezaštićenih žrtava na kraju bude i ubijen. Osim smrti kao krajnjeg rizika, za žene koje prežive nasilje ostale posledice jesu modrice, rane, uganuća, opekotine, prelomi kostiju, polomljeni zubi, ljutnja, strah, anksioznost, nisko samopouzdanje, depresija i drugi zdravstveni, socijalni i ekonomski problemi.  

ZAHTEV   

Zbog svega navedenog, zahtevamo od Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava, a posebno od Ministarstva pravde, da hitno ulože više napora, više novca i svih drugih neophodnih sredstava u zaštitu žrtava i sprečavanje ubistava u porodici. Između ostalog, potrebno je povećanje kapaciteta u osnovnim javnim tužilaštvima, a posebno:  

- Povećanje broja službenika/ca koji će dobiti nadležnosti administriranja slučajeva nasilja u porodici;

- Dodatne specijalističke obuke za tužilaštvo;

- Nabavka tehničke opreme, i obuke službenika/ca, koja će omogućiti precizniju i bržu obradu podataka i vođenje slučajeva;

- Obezbeđivanje opreme i obuke službenika/ca za korišćenje opreme za rad online timova ili za uključivanje korisnica.

 

Autor peticije: Udruženje Fenomena https://www.fenomena.org/

 

* Za analizu stanja korišćene su statistike Republičkog zavoda za statistiku za 2020. godinu, izveštaji Mreže žene protiv nasilja o femicidu u Srbiji (dostupni na https://www.zeneprotivnasilja.net/femicid-u-srbiji), kao i podaci iz nekoliko najnovijih istraživanja - Anketa o nasilju nad ženama koju je sproveo OEBS – Izveštaj za Srbiju, 2019. (dostupno na https://www.osce.org/sr/secretariat/419756), Komparativna analiza rada institucija nadležnih za sprovođenje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici – primena zakonskih mera na lokalnom nivou tokom vanrednog stanja usled pandemije korona virusa 2020. godine – Udruženje Fenomena, 2021. (dostupno na https://www.fenomena.org/s/Komparativna-analiza-primene-Zakona-o-NUP-tokom-vanrednog-stanja-2020-FINAL.pdf), Postupanje nadležnih institucija i službi za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbiji tokom Covid-19 epidemije, posebno u periodu vanrednog stanja – Viktimološko društvo Srbije, 2021. (dostupno na https://www.fenomena.org/s/SOSprotivNasilja-Istrazivanje-o-radu-institucija-tokom-Covid-19-vanrednog-stanja-VDS-Maj-2021.pdf).


Udruženje Fenomena    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Udruženje Fenomena moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...