Ukidanje obaveznog ličnog prisustva na teorijskom delu u auto školama

Podsećamo da prema trenutnom Pravilniku o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače,

"II TEORIJSKA OBUKA

Član 3

...Na početku svakog pojedinačnog časa teorijske obuke, a najkasnije 20 minuta nakon početka časa, predavač evidentira u centralnu bazu podataka Informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače (u daljem tekstu: ISO), prisustvo kandidata času teorijske obuke...."

Prema stavu "2. Način sprovođenja teorijske obuke

Član 7

Osnovni fond časova teorijske obuke traje najmanje 25 časova predavanja i najmanje 8 časova vežbi, a posebni fond časova traje najmanje 5 časova predavanja i najmanje 2 časa vežbi...


Član 8

Za sprovođenje teorijske obuke pravno lice može obrazovati grupe kandidata čiji broj ne sme biti veći od broja mesta u učionici.."

Na osnovu toga, vidimo da je obavezno lično prisustvo kandidata na časovima teorije u učionici auto škole. Ukupni fond časova teorijske obuke je 40.

Naša inicijativa je da se uvede hibridni model za teorijsku obuku koji bi odgovao svim kandidatima

Moguće vrste modela:

1. Za kandidate koji žele da lično prisustvuju u učionici tokom teorijske obuke da se obezbedi ta mogućnost.

2. Kandidatima koji ne žele da pohađaju teorijsku obuku u prostorijama auto škole već da slušaju časove onlajn da se obezbedi takva mogućnost.

3. Kandidatima koji ne žele da prisustvuju na časovima teorijske obuke ni lično, niti onlajn da se obezbedi mogućnost i materijal za samostalnu obuku.

Razlog za takvu inicijativu je da sve više kandidata želi da uštedi vreme za dolaženje na časove teorijske obuke u auto školu.

Drugi razlog je da kandidati smatraju da bi bilo efikasnije što se tiče sticanja teorijskog znanja i praktičnih veština da prolaze teorijsku obuku paralelno sa pohađanjem praktične obuke i obavljanje časova vožnje.

Takođe, sve gore navedeno može da značajno ubrza celokupan proces obuke za osposobljavanje vozača u kandidate.

Pre 2012. godine kandidati su imali mogućnost da samostalno prolaze teorijsku obuku i paralelno da obavljaju praktičnu obuku, nakon čega je to promenjeno.

Kada je uveden novi Pravilnik, naglašeno je da je to urađeno radi povećanja efikasnosti obuke vozača. Međutim, nema nikakvih podataka koliko je to zapravo povećalo efikasnost nakon više od 10 godina važenja novog Pravilnika.

Prema podacima od MUP-a prolaznost na teorijskom ispitu u 2023. godini je bila 60% u auto školama u Beogradu i 61% u Novom Sadu.

 

Inicijativa udruženja za pomoć kandidatima i vozačima "Radar": https://autoskole.in.rs/kontakt/


Marina / Portal Radar    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Marina / Portal Radar moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:




Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...