Unapređenje trenutnog obrazovnog modela u Osnovnim Školama, prvenstveno u OOŠ Vladislav Ribnikar

Mi, dole potpisani roditelji, protivimo se dosadašnjem modelu učenja putem kombinovane nastave, na način kako je sprovedena u OOŠ Vladislav Ribnikar.

Smatramo da je dosadašnja organizacija i realizacija nastave neefikasna za savladavanje gradiva, koje je predviđeno tokom školske godine 2020/21.

Najveći problem vidimo u prebrzom prelaženju gradiva. U normalnim uslovima predviđeno da se radi u standardnom vremenskom okviru školskog časa, kao i tokom punog fonda radne nedelje i meseca.

Skraćenjem časova i preskakanjem dolazaka đaka na nastavu deci su uskraćuje mogućnost da usvoje gradivo. Deca nisu u stanju sama da ga savladaju iz knjige. Kad bi bilo moguće, svi bi tako završavali škole bez pomoći nastavnika i predavanja.

Nužno je da im nastavnici ispredaju, objasne i provežbaju sa njima, što se ovim načinom rada kombinovane nastave ne dobija. Deca kada nisu u školi treba sama da savladaju gradivo ili uz pomoć roditelja, koji najčešće nisu stručni za ovu vrstu pomoći. Pored toga materijal za nastavu koji se postavlja na sajtu škole je preobiman za samostalno snalaženje dece.

Veliki problem je,takođe, i nedostatak empatije za decu i roditelje koji su uglavnom okupirani sopstvenim poslovima, neobučeni za predavače, a vrlo često nemaju mogućnosti da obezbede deci privatne časove, posebno ako imaju više dece u porodici. Deca sa poteškoćama u učenju i smetnjama u razvoju su, praktično, ostaveljena bez ikakve stručne podrške.

Nedovoljan direktni kontakt sa školom i nastavnicama predstavlja ozbiljan problem i za vaspitnu ulogu koja je predviđena školskim programom. Deca su zbunjena, izolovana i stvara se osećaj bespomoćnosti kod njih.

Ukoliko se insistira na online / kombinovanoj nastavi zahtevamo da se sistem funkcionisanja iste unapredi u smislu:

1. da se materijal za nastavu koji se postavlja na sajtu smanji u obimu i svede na realna očekivanja, odnosno, smanjiti obim lekcija koje se nalaza na sajtu jer su preobimne,deca nikada nisu čula i samim tim stvaraju veliku konfuziju i ne donose nikom ništa dobro.

2. da se omoguće odlasci u školu i konsultacije sa nastavnicima deci kojoj je potrebna dodatna vežba i podrška

3. da se omogući, u terminima kad su deca kod kuće, online praćenje nastave koja se odvija u školi, putem ZOOM ili sličnih aplikacija


Dimitrije Pešić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Dimitrije Pešić da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook