Uvodjenje dodatnih polazaka na liniji 84 Gradskog saobracajnog preduzeca, Novi Sad.

Uvodjenje dodatnih polazaka linije 84 na relaciji Novi Sad-Lug-Novi Sad.

Uvesti liniju polaska iz Luga za Novi Sad u jutarnjem terminu izmedju 09-10h

Autobus 79 sa polaskom iz Novog Sada za selo Čerević u terminu 07:50 produžiti relaciju do sela Lug

Autobus 81 sa polaskom iz Novog Sada za selo Banoštor u terminu 15:45 produžiti relaciju do sela Lug.

Autobus 79 sa polaskom iz Novog Sada za selo Cerevic u terminu 22:45 produziti relaciju do sela Lug .

Uvodjenjem dodatnih autobusa na relaciji Novi Sad-Lug-Novi Sad, povećavamo mogućnost zapošljavanja i školovanja gradjana Suseka i Luga.

Sa boljom povezanošću datih mesta sa Novim Sadom smanjuje se stopa raseljavanja stanovništva iz ovih oblasti, a takodje se  pozitivno utiče i na razvoj porodica.

 


Slavica Grujic    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Slavica Grujic da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...