Uvođenje više ispitnih rokova za sticanje profesionalnih zvanja u Savezu Računovodja i Revizora Srbije

Novim Zakonom o Računovodstvu,koji je stupio na snagu 01.01.2020. godine propisana je obaveza preduzetnika, odnosno pravnih lica koje se bavi pruženjem usluga iz oblasti računovodstva, da u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona obezbede dokaze da imaju zaposleno minimalno jedno lice sa profesionalnim zvanjem iz oblasti računovodstva ili revizije. To bi značilo da je rok za usklađivanje 01.01.2023. godine.

Savez Računovođa i Revizora Srbije je jedna od dve organizacije na teritoriji Srbije koje imaju pravo da organizuju polaganje ispita i obuke za sticanje profesionalnih zvanja a u toku jedne godine postoje samo DVA ispitna roka što bi značilo da svi koji žele (da ne kažemo moraju) da polažu,treba u narednih PET ispitnih rokova da polože između DEVET i SEDAM ispita,kako bi stigli da ispoštuju rokove za usklađivanje.

Treba napomenuti da lica koja imaju svoje agencije za pružanje usluga iz oblasti računovodstva, uglavnom imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti za koju sad,pored svih promena u Zakonima i obaveza koje nam nameće usklađivanje sa evropskim standardima,treba da uče teoriju i definicije koje im neće NIKAKO unaprediti poslovanje već oduzeti dragoceno vreme.

Ovom peticijom tražimo da nam se izađe u susret barem uvođenjem još ispitnih rokova u toku godine kako bi nam se olakšalo polaganje istih u roku.


Marija Belanović, Agencija "Dragona", Beograd    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Marija Belanović, Agencija "Dragona", Beograd da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...