Uzurpacija parking mesta na Starom gradu od strane državnih institucija

Želimo da izrazimo duboku zabrinutost u vezi sa nedostatkom parking mesta u delu Starog grada, posebno u gornjem delu ulica Kapetan Mišina, središnjem delu Gospodar Jevremove i Jovanove. Kao stanovnici ovog područja, suočavamo se sa ozbiljnim problemima u vezi sa parkiranjem, a situacija je postala akutna nakon što je Direkcija Elektrodistribucije, prethodno već uzurpiravši deset parking mesta, sada preuzela i četiri dodatna. To znači da su od 36 parking mesta u delu Jevremove između Višnjićeve i Kapetan Mišine, oni zauzeli čak 14!

Naše zgrade u ulicama Kapetan Mišina, Višnjićeva, Gospodar Jevremova i Jovanova, se nalaze u zoni žutog zoniranog područja utvrđenog Rešenjem o opštim parkiralištima područja i kao stanari pomenutih ulica, predstavljamo povlašćene korisnike koji imaju pravo na izdavanje povlašćenih parking karata u skladu sa Odlukom o pustupku izdavanja preplatnih karata za korišćenje opštih parkirališta od 09.02.2022. godine.

Međutim, naša zona je odmah pored crvene i zelene zone, što ograničava dostupnost parkinga za stanare. Stari grad je poznat po svojoj staroj gradnji koja nije predviđala zasebne garaže, te je ulično parkiranje jedini dostupni izbor za stanovnike.  Nažalost, kapaciteti okolnih parking centara i privatnih garaža su prebukirani, što dodatno otežava situaciju. Primetili smo da se u ovom delu Starog grada nalazi veći broj državnih institucija i poslovnih objekata, koji se iz dana u dan šire na "slobodne" zone za parkiranje. Iako razumemo potrebu za pristupom ovim institucijama, nedostatak parking mesta za stanare stvara ozbiljne neugodnosti i otežava svakodnevni život. 

Aktuelna cena mesečne preplate za stanare žute zone iznosi 500 RSD, što na godišnjem nivou iznosi 6.000 RSD. Skrećemo pažnju da pokušaji parkiranja na propisno obeleženom parking mestu mogu da traju i više 1h konstantne vožnje uz značajnu  potrošnju goriva a da eventualna zaustavljanja bivaju kažnjena od strane vozila Parking servisa „Oko sokolovo“ što je apsurdno.

Na osnovu pomenute Odluke, povlašćena parking karta se može izdati za vozilo u svojini pravnog lica a može se izdati i na ime pravnog lica, a za vozilo u svojini fizičkog lica zaposlenog kod pravnog lica. Takođe Odlukom je definisano da se pravnom licu mogu izdati najviše 3 (tri) povlašćene parking karte za vozilo u vlasništvu pravnog lica.

Zgrada u kojoj se nalazi Direkcija Elektrodistribucije nije proširena od njene izgradnje tako da nam nije jasno koji kapaciteti su uvećani da bi pravno lice dobilo dodana 4 parking mesta, što je uvećanje za 40% (npr. ako se u zgradi nalazi 1500 zaposlenih to znači da je broj zaposlenih uvećan za 600 što je malo verovatno).

Da li to znači da u jednom trenutku na osnovu neke odluke ili samovolje nekog lica iz Direkcije Elektrodistribucije da svaki zaposleni dobije svoje mesto za parkiranje npr. u Gospodar Jevremovoj ulici, sutra za stanare te ulice ne bude više nijedno parking mesto dostupno. Koja je granica za otimanje parking mesta u korist bilo kod pravnog lica pa i Direkcije Elektrodistribucije?

Na stranici Sekretarijata za saobraćaj Beograda, u delu za parkiranje i stacionarni saobraćaj,  stoji moto "Mislimo na sve građane", što očigledno uključuje samo rezervisanje parking mesta za osobe sa invaliditetom, obeležavanje parkirališta, rezervaciju za pravna lica i diplomatske predstavnike.  

Molimo vas da razmotrite sledeće tačke:

1. Nedostatak parkirališnih mesta za građane: Sve ulice Starog grada su pretrpane vozilima, što znači da stanari često nemaju gde da parkiraju svoja vozila.

2. Alternativna rešenja: Predlažemo razmatranje alternativnih rešenja kako biste obezbedili više parking mesta za stanovnike ovog područja, kao što su izgradnja dodatnih parking prostora ili rezervisanje određenih zona za stanare.

3. Dijalog sa institucijama i poslovnim objektima: Molimo vas da uspostavite dijalog sa državnim institucijama i poslovnim objektima u okolini kako biste razmotrili mogućnosti za deljenje parking prostora ili druge saradnje koja bi olakšala situaciju sa parkiranjem.

Svesni smo da je rešavanje problema sa parkiranjem kompleksno pitanje, ali smo uvereni da će vaša pažnja na ovu temu doprineti poboljšanju kvaliteta života stanovnika Starog grada.

Unapred zahvalni na pažnji i razumevanju, molimo Sekretarijat za Saobraćaj grada Beograda da spreči i reguliše rezervisanje mesta za pravna lica i institucije, te omogući građanima Starog grada parkiranje u stambenoj zoni.

IMG_1170.jpg


Katarina Dragutinović Roccella (stanari Starog grada)    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Katarina Dragutinović Roccella (stanari Starog grada) da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...