Više hemije!

Da se broj časova hemije poveća u osnovnim školama kao i u srednjim škola (strucnog tipa ili gimnazijskog tipa). Povećati broj časova hemije u osnovnim školama sa 2 časa nedeljno na 3 časa nedeljno,odnosno za srednje strucne skole trogodisnjeg ili cetvorogodisnjeg tipa sa 2 na 4 časa hemije nedeljno. Odnosno za srednje strucne skole hemijske oblasti sa 2teorije+4vezbi na 3teorije+5vezbi. (Odnosi se i na opstu i neorgansku hemiju,analiticku hemiju,organsku hemiju,fizicku hemiju) dok bi za biohemiju bilo 2t+3v.
Širiti što dalje! Hemija je interdisciplinarna nauka koja zauzima više polja zanimanja! Deca nam moraju biti hemijski obrazovana! 


Vuk Stojanovic    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Vuk Stojanovic da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...