Smena v.d. direktora Klinike Laza Lazarević dr Ivane Stašević Karličić zbog narušavanja zakonskih prava pacijenata i zaposlenih. Vratimo dostojanstvo pacijentima i zaposlenima.

Peticija je za smenu v.d. direktora Klinike za psihijatrijske bolesti “dr Laza Lazarević” dr Ivane Stašević Karličić da pacijenti mogu da se leče u Klinici, a da zaposleni mogu da obavljaju svoje poslove, a sve u skladu sa zakonom.

Razlozi za smenu su:

1. Smanjeni broj postelja za prijem pacijenata u Kliniku, jer je deo zauzet  korisnicima koji su na  "višegodišnjem čuvanju u Klinici";

2. Zbog stalnih premeštaja zaposlenih, posebno lekara, pacijenti su u dilemi ko ih leči i kod koga nastavljaju kontrole;

3. Zbog "ograničavanja" jednom broju specijalista da obavljaju ambulantne preglede, pacijentima je uskraćeno da idu kod svog lekara na redovne kontrole;

4. Pacijenti sa mentalnim poremećajima su po osnovu bolesti oslobođeni participacije, a u Klinici moraju da plaćaju izdavanje duplih dokumenata po proizvoljnoj ceni;

5. Tokom lečenja, a naročito u tzv. "domskom smeštaju", gde pacijenti borave godinama, primedbe na lošu i nedovoljnu  ishranu, tokom zime na loše grejanje;

6. Naplaćivanje domskog smeštaja sa uporednim lečenjem na uput;

7. Veliki broj lekara specijalista (oko 25) je napustilo Kliniku zbog pritisaka, narušenih profesionalnih odnosa, hijerarhije i ometanja u radu;

8. Smene iskusnih lekara sa mesta načelnika i smene iskusnih glavnih sestara, a postavljanje mladih i neiskusnih da rukovode;

9. Nedovoljan broj lekara na odeljenjima, otežana organizacija rada;

10. Zatvoreno odeljenje za Starije adolescente i uskraćeno pružanje urgentnog psihijatrijskog zbrinjavanja adolescenata na jedinstvenom Odeljenju tog tipa u Republici Srbiji;

11. Diskriminacija lekara koji se tretiraju kao terapeuti u Centru za mentalno zdravlje, tj. poistovećivanje psihologa, defektologa i lekara. Zabranjeno pisanje izveštaja i propisivanja terapije;

12. Obmanjivanje javnosti u cilju ličnog promovisanja objavama o "stručnjacima" na SOS liniji, na kojoj rade zaposleni po kazni;

13. Kažnjavanje, pretnje i vređanja zaposlenih koji pokažu bilo koji drugi stav;

14. Prekvalifikovani frizeri, mesari, vozači u medicinske sestre/tehničare na rukovodećim mestima;

15. Nepotizam…  

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Laza moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...