Vratite Eneu u Survivor!

Potpišite peticiju da se vrati Enea u Survivor.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Danica da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...