Vratiti uniforme u skole

Zahtev za ponovno uvođenje uniformi u školu iz razloga da se bar na neki način suzbije vršnjačko nasilje na osnovu materijalnog stanja.


Bojana Nikolić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Bojana Nikolić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...