Izgradnja vrtica i skola u naselju Stepa Stepanovic

ПОВОД ЗА ГРАЂАНСКУ ПЕТИЦИЈУ – АПЕЛ

Урбанистичким пројектом стамбеног насеља „Степа Степановић“ у Београду осим изградње стамбених објеката предвиђена је и изградња низа објеката са потребним пратећим садржајима, а међу њима и изградња објеката у којима ће бити смештене предшколске установе и основне школе. Након завршетка изградње и усељења свих стамбених објеката процена је да ће у насељу живети приближно 14.000 становника. Највећи део укупне популације насеља ће чинити породице са децом предшколског и школског узраста. Изгледност изградње објеката у којима ће бити смештене предшколске и школске установе у оквиру насеља је за највећи број ових породица био кључни мотивишући фактор за куповину стана баш у новом насељу. Имајући у виду да је планирано да сви стамбени објекти у оквиру насеља буду усељени до средине 2013. године потребно је неодложно приступити решавању питања изградње објеката у којима ће бити смештене предшколске установе и основне школе. Велики број будућих станара насеља је у претходном периоду упутио питање Градској управи и Грађевинској дирекцији Србије у вези са овим, али су одговори на ова питања били једнолични, неодређени и нејасни. 

Најскоријом могућом изградњом објеката у којима ће бити смештене предшколске установе и основне школе биће постигнут низ позитивних ефеката. Породицама са децом предшколског и школског узраста ће бити омогућен нормалан и функционалан свакодневни породични живот. Постојање ових објеката у оквиру насеља, или бар предузимање видљивих корака на њиховој изградњи, ће олакшати продају станова који нису продати. Активним учешћем у решавању овог питања органи управе на свим нивоима (државном, градском и општинском) ће имати прилику да демонстрирају своју посвећеност унапређењу квалитета живота грађана и поштовању принципа да органи управе представљају сервис за грађане.

Због претходно поменутих разлога, а зарад остваривања права на функционалан породични живот, заинтересовани грађани, у складу са правом које је загарантовано Уставом Републике Србије, покрећу грађанску петицију-апел.


ГРАЂАНСКА ПЕТИЦИЈА – АПЕЛ
за хитан завршетак припремних послова и започињање изградње објеката у којима ће бити смештене предшколске установе и школе у оквиру насеља Степа Степановић


Ми, доле потписани грађани апелујемо на надлежне у:

  • Градској управи Града Београда, да у најскоријем могућем року обезбеде завршетак припремних послова (припрема пројектне и друге потребне документације), да у буџету Града предвиде финансијска средства потребна за изградњу објеката, као и да путем медија обавесте заинтересовану јавност о предвиђеној динамици изградње објеката;
  • Грађевинској дирекцији Србије, да у складу са Урбанистичким пројектом насеља неодложно спроведу све потребне припремне послове (припрема пројектне и друге документације) како би изградња објеката могла да започне у најскорије могуће време, као и да путем медија обавесте заинтересовану јавност о предвиђеној динамици изградње објеката;
  • Влади Републике Србије, да у складу са гаранцијама које је обезбедила за реализацију комплетног пројекта изградње насеља Степа Степановић осигура координацију између ресорних министарстава (Министарства грађевинарства и урбанизма, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства финансија и привреде) и између различитих нивоа управе у вези са изградњом објеката;
  • Општинској управи градске општине Вождовац, да у складу са надлежностима локалне самоуправе пружи подршку грађанима за решавање овог питања и посредује у вези са овим питањем код Градске управе.

 

НАПОМЕНЕ:

*Не заборавите да попуните поље које се односи на број личне карте.

*Прикупљени подаци биће коришћени искључиво за потребе петиције.

*Подсетите и вашег брачног/ванбрачног партнера и остале чланове породице који имају личну карту да приступе петицији.

*Потпис са петиције можете повући у сваком тренутку у складу са упутством који сте добили на адресу за електронску пошту.

*Проследите информацију о постојању петиције свакоме за кога мислите да би био заинтересован.

 

Идеја за петицију је потекла у оквиру групе грађана који су заинтересовани за ово питање. Контакт особа у вези са петицијом је Душан Брајковић (бр. лк. 003417010) купац стана у блоку 6И у оквиру насеља Степа Степановић.

 

Зашто је број личне карте важан?

Потписивање ове петиције нисмо могли да организујемо на класичан начин због логистичких разлога и временског ограничења. Због тога је организовано електронско потписивање петиције. Уобичајена пракса код "озбиљних" петиција је да се нечим потврди идентитет потписника. Ово је посебно важно у случају електронске петиције када нема физичког потписа. Број личне карте је прикладан јер га је практично немогуће злоупотребити ако онај ко жели да га злоупотреби нема и документ код себе.

 

Петиција за изградњу улице од насеља ''Степа Степановић'' до улице В. Степе:

http://www.peticije24.com/ulica_od_naselja_stepa_do_ulice_vstepe


Група заинтересованих грађана (контакт Душан Брајковић)    Kontaktirajte autora peticije