ZA sadržaje za mlade

Želimo da obavežemo gradove i opštine da na informisanje mladih usmere više sredstava.

Želimo da mladi u lokalnim sredinama budu bolje informisani.

Gradovi i opštine izdvajaju značajna sredstva za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja. Međutim, vrlo mali procenat tog novca namenjen je informisanju mladih.

U 10 gradova i opština (Bor, Čačak, Loznica, Kruševac, Kraljevo, Raška, Sremska Mitrovica, Šabac, Varvarin i Vrnjačka Banja) za dve godine je medijima raspodeljeno ukupno 283.392.000 dinara.

Tek 5,67 % tih sredstava bilo namenjeno informisanju mladih.

Mladi uzrasta od 15 do 30 godina čine 16,5 % stanovništva u ovih 10  lokalnih sredina.

Zbog toga je Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ pokrenulo zagovaračku inicijativu „ZA sadržaje za mlade“.

Naš cilj je da se u lokalnim budžetima obezbede sredstva za kreiranje medijskih sadržaja za mlade, da se u informisanje mladih uloži više nego što je to bio slučaj do sada.

Pomozite nam da taj cilj ostvarimo.

Logo_srednjen1.jpg

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).


Snežana Milošević, PU "Lokal pres"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Snežana Milošević, PU "Lokal pres" da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...