Peticija za donošenje pravilnika o školovanju kod kuće u Srbiji

Udruženje građana "I kuća je škola" se zalaže za legalizaciju školovanja kod kuće u Srbiji. Ovim putem molimo građane koji podržavaju školovanje kod kuće da potpišu peticiju za donošenje pravilnika o školovanju kod kuće.

Na osnovu člana 8. Zakona o osnovnom obrazovanju „Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika ima pravo da za svoje dete izabere osnovno obrazovanje i vaspitanje u javnoj ili privatnoj školi, odnosno obrazovanje kod kuće ili na daljinu, u skladu sa Zakonom.“ i na osnovu člana 38. Zakona o osnovnom obrazovanju zakonski okvir za školovanje kod kuće postoji.
Na osnovu člana 71. Porodičnog zakona „Roditelji imaju pravo da detetu obezbede obrazovanje koje je u skladu sa njihovim verskim i etičkim pitanjima“.

U kontaktu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Udruženje je dobilo odgovor da će školovanje kod kuće biti moguće tek kada se donese pravilnik koji će bliže određivati uslove i način sprovođenja školovanja kod kuće.

Želimo da doprinesemo bržem stvaranju uslova za školovanje kod kuće, kao jednom alternativnom metodu regulrnom školovanju u nastupajućem periodu borbe protiv virusa COVID-19.

 


Udruženje građana "I kuća je škola"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Udruženje građana "I kuća je škola" da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...