Za ukidanje dodatnih troškova na Univerzitetu u Novom Sadu

Od obećanja rektora Novosadskog univerziteta Dušana Nikolića, o ukidanju dodatnih troškova (prijava ispita, upis godine, overa semestra...), prošlo je više od godinu dana. Studentski pokret Novi Sad odlučio je pokrenuti peticiju, kojom bi izdejstvovali ovo obećanje. Postalo je očigledno da se nijedan studentski zahtev neće ostvariti pukim posmatranjem situacije, već samo jasnim istupanjem studenata, koji uzimaju ono što im pripada. Ova peticija će se slati u rektorat Univerziteta u Novom Sadu i ministarstvo obrazovanja. Ukoliko ne bude bila uspešna sledi nastavak kampanje. Podržite!


Studentski pokret Novi Sad    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Studentski pokret Novi Sad moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...