NE ZATVARAJ! Peticija za ukidanje zatvaranja legalnih biznisa na 15/90/365 dana

NE_ZATVARAJ!_PETICIJA_ZA_UKIDANJE_ZATVARANJA_LEGALNIH_BIZNISA_NA_15-90-365_DANA.png

НЕ ЗАТВАРАЈ!

Петиција за укидање затварања легалних бизниса на 15/90/360 дана

Проблематика: систем који је постао једносмеран, репресиван према легално регистрованим привредницима са домаћим капиталом, нефункционалан и непрофесионалан са застарелом пореском политиком због чега се шаље порука "радите на црно - исплативије је".

Циљ: уређен систем, праведна и свеобухватна пореска политика са високим степеном одговорности државног апарата, са циљем да привреда и државни апарат функционишу партнерски са јасном поруком да је легалан рад пожељан и исплатив.

Затварање живих бизниса - одредбе зпппа (и повезаних закона) се често користе као средство које одређени број инспектора пореске управе користи у циљу вршења репресије према уредно регистрованим привредницима и предузетницима и честа је ситуација да се правна неукост наведених привредних субјеката злоупотребљава тако што им се ускраћују информације о правима (супротно овом закону).

Пример је велики број објеката који се затварају на 15 дана, а затим постају предмет увлачења у коруптивне радње од стране тих истих инспектора по логици да је исплативије сарађивати на такав начин него се изложити ризику затварања на 90 дана и додатним новчаним казнама јер "увек могу нешто да нађу".

Неки од примера са терена који су нам доступни јесу примери затварања објекта на 15 дана, јер је привредни субјект поседовао Oдлуку о депозиту на 2,000 рсд потребних за враћање кусура, али није имао код себе налог за исплату. Други пример је затварање радње на 15 дана јер је члан породице предузетника био присутан у радњи и помогао око пријема робе. Трећи пример је затварарање радњи на 15 дана, због мизерних вишкова у каси од по рецимо 200 рсд, итд. 

Затварањем живих бизниса због минорних неслагања и техничко-административних пропуста чини се штета легално регистрованом привредном субјекту, запосленима и буџету РС.

Предлог решења: Укидање затварања привредних субјеката осим кад су у питању дела из домена кривичне одговорности и кад су у питању субјекти који нису регистровани у апр-у.

Циљ: Онемогућавање коруптивних радњи и злоупотребу инспекција по овој пракси  и унапређење услова пословања за легално регистроване привредне субјекте.

Да би привредни амбијент био подстицајан, а легалан рад био исплатив потребно је изменити казнену регулативу на начин да се у свим пореским контролама и поступцима подразумева да порески службеник/инспектор има првенствено саветодавну улогу, да се код уочене неправилности оставља разуман рок за отклањање, а да се тек по поновљеној истој врсти прекршаја започиње примена казнених одредби и то градационо.

Циљ: пословни амбијент у којем је исплативије радити као легално регистрован привредни субјекат него као нерегистрован субјект.

Петиција ће бити предата Министру привреде уз Иницијативу, која је већ поднета.


Удружење "Заштитник предузетника и привредника Србије"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Удружење "Заштитник предузетника и привредника Србије" moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...