ZABRANITI VOŽNJU KVADOVA I CROSS MOTORA U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM DOBRIMA SRBIJE

Zabava pojedinaca je često opravdavana od strane ljudi koji nisu osvešćeni o temi bitnosti očuvanja prirodnih dobara. 
U Srbiji postoji nekoliko nacionalnih parkova, i nekoliko parkova prirode, a među njima su neki proglašeni rezervatima biodiverziteta, što je slučaj Stare planine. 
Međutim, upravo na ovim dragocenim staništima divljeg sveta, u ovim oazama mira, tišine, koju jedino prekida pesma ptica, prečesto se susrećemo sa adrenalinski ustrojenim pojedincima, koji jedino zadovoljstvo nalaze u preoravanju staništa gljiva i biljaka točkovima kvadova i kros motora. 
Buka koju proizvode ove mašine nepodnošljiva je čak i za ljude koji odlazeći u šumu žele mir i tišinu. Koji žele da udišu vazduh neporemećen izduvnim gasovima sagorelog benzina. Vožnjom bučnih vozila, koja oslobađaju štetne gasove u zaštićenim prirodnim dobrima krše se mnogi od već postojećih zakona Republike Srbije. 
Aktivnosti vozača ovih vozila se intenziviraju u proleće, sa prvim lepim vremenom, kada mnoštvo ptica polaže jaja i inkubira porod (među njima neke su selice, neke su zaštićene Zakonom jer su retke i ugrožene).
Nivo pojačane i neprirodne buke tera ptice sa gnezda, što prouzrokuje hlađenje jaja u periodu inkubacije, kada jaja moraju biti permanentno grejana telom majke. Ovo, nadalje, nužno za proizvod ima lošu inkubaciju i smanjeni priplod retkih, ali i drugih ptica. 
Agresivnom vožnjom po šumskoj stelji remeti se rast micelijuma mnogih vrsta gljiva, koje su (pored bakterija) osnovni razgrađivači biološkog materijala, i neophodne su u procesu stvaranja plodnog tla za rast biljaka i drugih organizama koji zavise od razgrađenog organskog materijala. 

Vreme je da osvestimo činjenicu da dobrobit većine ne može i ne sme biti podređena ličnim potrebama pojedinaca, zavisnika od adrenalinskog dopinga. 
Svako ima pravo da uživa samo do onih granica kada njegovo uživanje ne ugrožava druge: ljude, ptice, gljive, biljke, i dok lično uživanje ne narušava prirodna staništa. 

Više ne postoji planina, šuma, jezero, potok, koji nisu izrovani kramponima vozila koja i bukom i izduvnim gasovima narušavaju prirodni poredak zaštićenih staništa. 
A organi zakona se ne oglašavaju po ovom pitanju, niti će se oglasiti dok im ne stavimo do znanja da postoji veliki broj nas koji razmišljamo o dobrobiti prirode, a samim tim i o dobrobiti društva, jer društvo je neodvojivo od prirode i nenarušenih prirodnih resursa. 

Priključite se akciji borbe za ukidanje prava na kretanje neekološkim i neuslovnim vozilima kojima se pojedinci kreću kroz biološki neprocenjivu sredinu - šume, livade, rečni i potočni tokovi zaštićenih prirodnih zona. 

U prilogu se nalazi link ka Uredbi o zaštiti Parka prirode Stara planina (ali ovo ne znači da se peticija odnosi isključivo na zaštitu ovog zaštićenog dobra, već se odnosi na čitavu Republiku Srbiju, i treba znati da postoji mnoštvo ovakvih odredbi o zaštiti zona od opšteg značaja) 
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2009/23/2/reg


Goran Milosavljevic    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Goran Milosavljevic da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...