Zahtev za hitnu reakciju Republičkog javnog tužilaštva povodom slučaja organizovane seksualne eksploatacije devojčica i žena u Jagodini

Povodom usvajanja Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021–2025, predstavnice organizacija civilnog društva ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Autonomni ženski centar, zajedno sa organizacijama potpisnicama iz Mreže Žene protiv nasilja i Antitrafiking mreže, smatramo da se kao država i društvo moramo jasno odrediti i osuditi organizovanu seksualnu eksploataciju devojčica i žena, koja se po navodima svedoka, godinama odvijala u Jagodini, a za koju je osumnjičen dugogodišnji nosilac vlasti u tom gradu i na republičkom nivou. Ukoliko se ignoriše kontekst u kome je Strategija nastala i društveni trenutak u kome se promoviše obesmišljavamo njen značaj i degradiramo upravo one čijoj zaštiti je Strategija namenjena, a to su devojčice i žene žrtve nasilja. Ovom prilikom šaljemo Republičkom javnom tužilaštvu  Srbije konkretne zahteve:

  • Da Republičko javno tužilaštvo razmotri postojanje elemenata organizovanog kriminala u ovom predmetu, i na osnovu toga prebaci isti u nadležnost Tužilaštva za organizovani kriminal;
  • Da Republičko javno tužilaštvo javno pozove potencijalne žrtve i svedoke ovog krivičnog dela da se jave i da im tom prilikom garantuje punu zaštitu i bezbednost u smislu da sve žene i devojčice žrtve nasilja, eksploatacije i organizovanog kriminala koje odluče da svedoče u eventualnom sudskom postupku povodom ovog slučaja dobiju status zaštićenog svedoka, tj. svedokinje, i da im se pruže posebne mere zaštite radi sprečavanja mogućih pretnji i zastrašivanja, kao i sekundarne viktimizacije; 
  • Da tužilaštvo u čijoj bi nadležnosti trebalo da bude ovaj predmet redovno obaveštava javnost o toku istrage zbog opšteg društvenog značaja i težine samog predmeta, imajući u vidu da su potencijalno optuženi nosioci trenutne vlasti, a sve u cilju izbegavanja dezinformisanja i manipulacija u vezi sa slučajem i postupkom. Ako su navodi svedoka tačni, ovaj slučaj predstavlja paradigmu zloupotrebe moći i kontrole prema ženama i devojčicama danas u Srbiji. Ukoliko kao država i društvo ne odgovorimo zahtevima za bezuslovnu zaštitu i podršku svim žrtvama i svedocima u ovom slučaju,  a saglasno viziji tek usvojene Strategije o nultoj toleranciji na nasilje, ona u Srbiji nikada neće biti ostvarena.

Zahtev su pokrenule i u startu potpisale: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd; Autonomni ženski centar, Beograd; Centar za devojke, Niš; Impuls, Tutin; Žene za mir, Leskovac; KC DamaD, Novi Pazar; SOS za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince; NGO Peščanik, Kruševac; Alternativni centar za devojke, Kruševac; SOS ženski centar, Novi Sad; Odbor za ljudska prava, Vranje; Udruženje Roma Novi Bečej; Udruženje Forum žena, Prijepolje; Iz KRUGA VOJVODINA, Novi Sad; Udruženje Fenomena, Kraljevo; Oaza sigurnosti, Kragujevac.

Pozivamo sve zainteresovane pojedince/ke i organizacije, koji se slažu sa ovim zahtevima, da nam se potpisom pridruže u njihovom ostvarenju. 

 

 


ASTRA - Antitrafiking akcija i Autonomni ženski centar    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će ASTRA - Antitrafiking akcija i Autonomni ženski centar moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...