Zahtev za hitnu reakciju Republičkog javnog tužilaštva povodom slučaja organizovane seksualne eksploatacije devojčica i žena u Jagodini

Povodom usvajanja Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021–2025, predstavnice organizacija civilnog društva ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Autonomni ženski centar, zajedno sa organizacijama potpisnicama iz Mreže Žene protiv nasilja i Antitrafiking mreže, smatramo da se kao država i društvo moramo jasno odrediti i osuditi organizovanu seksualnu eksploataciju devojčica i žena, koja se po navodima svedoka, godinama odvijala u Jagodini, a za koju je osumnjičen dugogodišnji nosilac vlasti u tom gradu i na republičkom nivou. Ukoliko se ignoriše kontekst u kome je Strategija nastala i društveni trenutak u kome se promoviše obesmišljavamo njen značaj i degradiramo upravo one čijoj zaštiti je Strategija namenjena, a to su devojčice i žene žrtve nasilja. Ovom prilikom šaljemo Republičkom javnom tužilaštvu  Srbije konkretne zahteve:

  • Da Republičko javno tužilaštvo razmotri postojanje elemenata organizovanog kriminala u ovom predmetu, i na osnovu toga prebaci isti u nadležnost Tužilaštva za organizovani kriminal;
  • Da Republičko javno tužilaštvo javno pozove potencijalne žrtve i svedoke ovog krivičnog dela da se jave i da im tom prilikom garantuje punu zaštitu i bezbednost u smislu da sve žene i devojčice žrtve nasilja, eksploatacije i organizovanog kriminala koje odluče da svedoče u eventualnom sudskom postupku povodom ovog slučaja dobiju status zaštićenog svedoka, tj. svedokinje, i da im se pruže posebne mere zaštite radi sprečavanja mogućih pretnji i zastrašivanja, kao i sekundarne viktimizacije; 
  • Da tužilaštvo u čijoj bi nadležnosti trebalo da bude ovaj predmet redovno obaveštava javnost o toku istrage zbog opšteg društvenog značaja i težine samog predmeta, imajući u vidu da su potencijalno optuženi nosioci trenutne vlasti, a sve u cilju izbegavanja dezinformisanja i manipulacija u vezi sa slučajem i postupkom. Ako su navodi svedoka tačni, ovaj slučaj predstavlja paradigmu zloupotrebe moći i kontrole prema ženama i devojčicama danas u Srbiji. Ukoliko kao država i društvo ne odgovorimo zahtevima za bezuslovnu zaštitu i podršku svim žrtvama i svedocima u ovom slučaju,  a saglasno viziji tek usvojene Strategije o nultoj toleranciji na nasilje, ona u Srbiji nikada neće biti ostvarena.

Zahtev su pokrenule i u startu potpisale: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd; Autonomni ženski centar, Beograd; Centar za devojke, Niš; Impuls, Tutin; Žene za mir, Leskovac; KC DamaD, Novi Pazar; SOS za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince; NGO Peščanik, Kruševac; Alternativni centar za devojke, Kruševac; SOS ženski centar, Novi Sad; Odbor za ljudska prava, Vranje; Udruženje Roma Novi Bečej; Udruženje Forum žena, Prijepolje; Iz KRUGA VOJVODINA, Novi Sad; Udruženje Fenomena, Kraljevo; Oaza sigurnosti, Kragujevac.

Pozivamo sve zainteresovane pojedince/ke i organizacije, koji se slažu sa ovim zahtevima, da nam se potpisom pridruže u njihovom ostvarenju. 

 

 


ASTRA - Antitrafiking akcija i Autonomni ženski centar    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem ASTRA - Antitrafiking akcija i Autonomni ženski centar da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...