Zahtevamo merenje sone kiseline u Šapcu

Tražimo od nadležnih institucija da:

1. Uvedu merenje hlorovodonika u Program kontrole kvaliteta vazduha u Šapcu.

2. Obezbede da podaci o merenjima HCL budu javno dostupni na dnevnom nivou.

3. Preduzmu odgovarajuće mere za smanjenje emisije HCL ako se utvrdi da vrednosti prelaze zakonom dozvoljene granične vrednosti.


Ljupka Stanković, Mame Šapca    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Ljupka Stanković, Mame Šapca moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...