Zahtevamo uklanjanje privatnog objekta sa zelene površine u javnom parku Stare Pazove

U našem parku, na površini javne namene, postavljen je montažno-demontažni objekat spratnosti P + 1, čija je namena privatni kafić. List nepokretnosti za datu parcelu nedvosmisleno dokazuje da je reč o javnoj svojini sa javnom namenom (u prilogu). Više o tome na linku: https://www.instagram.com/p/C4knXBJoC6N/

Uvid u Prostorni plan generalne regulacije (PPGR) naselja Stara Pazova nedvosmisleno dokazuje da je u tom delu parka namena prostora „otvoreni tereni i igrališta“. Više o tome na linku: https://www.instagram.com/reel/C4ybSIgoJbX/ 

Čak i da opštinari preparcelišu park, čak i da promene namenu u PPGR, i na taj način obezbede „papire“ odnosno legalizuju nelegalno izveden čin, tražimo uklanjanje objekta jer Stara Pazova nema uređenih zelenih površina osim tog parka i smatramo da tamo nema šta da traži bilo kakav sadržaj koji korist donosi samo vlasnicima kafića, a ne celoj zajednici. list_nepokretnosti_za_park_001_page-0001.jpg


Aleksandra Patenković, UG "Za zdravu opštinu Stara Pazova".    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Aleksandra Patenković, UG "Za zdravu opštinu Stara Pazova". da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...